Úvodní stránka >> Dražby >> DR00081081

Dražba pozemku (7 618 m2) - podíl 1/12, okr. Hodonín

Nová Lhota, okres Hodonín, kraj Jihomoravský
Dražba pozemku (7 618 m2) - podíl 1/12, okr. Hodonín
Nejnižší podání
5 000 Kč
Datum Konání
30.09.2021 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
5 000 Kč7 500 Kč500 Kč1 000 Kč-
Dražené pozemky se nacházejí cca 500 mvýchodně, cca 2,4 km severovýchodně a cca 1,3 km severozápadně od okrajezastavěné části obce Nová Lhota. Jedná se o soubor nesousedících zemědělskýchpozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené vezjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr o výměře 22 243 m2.Pozemek parc. č. PK 2521/1 je na jižní straně ohraničený lesním porostem anachází se v lánu. Pozemek parc. č. 2521/4 je na severní straně ohraničenýtravnatým porostem a je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku senachází listnatý lesní porost. Ostatní pozemky nejsou v terénu blíže ohraničenéa nacházejí se v lánu. Pozemky jsou svažité k severozápadní až severní straně.V době oceňování byly pozemky převážně udržované. K pozemkům nevede žádnápříjezdová cesta. Pozemky se nacházejí v CHKO BíléKarpaty.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(4yqtulzyg1dihfksyram2f3s))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081081/Velke/DR00081081~1y89j_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mgr. David Vybíral, soudní exekutor
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Dražba RD s pozemky v obci Chlebičov, okres Opava
nejnižší podání: 946 667 Kč
Exekutorský úřad Liberec
Dražba pozemku (1 132 m2), okr. Liberec
nejnižší podání: 1 360 000 Kč
Dražba pozemku (884 m2) - podíl 1/8, okr. Trutnov
nejnižší podání: 35 334 Kč
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda