Úvodní stránka >> Dražby >> DR00081169

Dražba pozemků (19 339 m2) - podíl 1/33, okr. Litoměřice

Liběšice, okres Litoměřice, kraj Ústecký
Dražba pozemků (19 339 m2) - podíl 1/33, okr. Litoměřice
Nejnižší podání
4 000 Kč
Datum Konání
10.11.2021 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
4 000 Kč6 000 Kč1 000 Kč2 000 Kč-
Oceňované pozemky se nacházejí cca 700 m severozápadě a cca 300 m jižně od okraje zastavěné části obce Soběnice. Jedná se o dva nesousedící soubory lesních pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemek, chmelnice a trvalý travní porost o výměře 19 415 m2. Lesní pozemky jsou ohraničené ornou půdou. Na pozemcích se nachází listnatý lesní porost (dub, jasan) starý cca 117 let. Travnatý pozemek parc. č. 861/17 je na jihozápadní straně ohraničený zpevněnou cestou. Na pozemku se nachází nezpevněná cesta. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemku parc. č. 861/17 vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1099, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje. K ostatním pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1078, který je ve vlastnictví České republiky.Pozemky se nacházejí v CHKO České středohoří. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.Věcná břemena nebyla zjištěna.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(4yqtulzyg1dihfksyram2f3s))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081169/Velke/DR00081169~ms6kq_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor

IČO: 03372537   DIČ: CZ
Otakara Březiny 229 , 790 01 Jeseník
Telefon 584 411 112

e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mgr. David Vybíral, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Exekutorský úřad Liberec
Dražba pozemku (1 132 m2), okr. Liberec
nejnižší podání: 1 360 000 Kč
Dražba pozemku (884 m2) - podíl 1/8, okr. Trutnov
nejnižší podání: 35 334 Kč
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Dražba RD s pozemky v obci Chlebičov, okres Opava
nejnižší podání: 946 667 Kč
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor