Úvodní stránka >> Dražby >> DR00081790

Dražba dílny včetně pozemků (7 526 m2), okr. Louny

Louny, okres Louny, kraj Ústecký
Dražba dílny včetně pozemků (7 526 m2), okr. Louny
Nejnižší podání
9 554 000 Kč
Datum Konání
12.07.2022 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
9 554 000 Kč14 331 000 Kč1 000 Kč500 000 Kč-
LV4049 - DílnaJedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní zděnoudílnu. Střecha objektu je sedlová osazena taškami, dveře jsou dřevěnéprosklené, Inženýrské sítě - elektro, vodovod, kanalizace. Vytápění je pomocíkotle na tuhá paliva (zásobník). ohřev teplé vody je bojlerem. Dispozice - kancelář 38,9 m2, sprcha s WC 5,82 m2,kuchyňka 5,35 m2, technická místnost 3,91 m2, WC 0,90 m2,dílna 88,74 m2, technická místnost (za dílnou) 6,71 m2,dílna (pneu) 69,07 m2, kotelna 4,04 m2. Na pozemku parc. č. 3335/43 se nachází stavba bezčp/če. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha anádvoří o celkové ploše 245 m2. Na pozemku parc. č. 3335/44 senachází stavba bez čp/če, LV 6497. Pozemek je v Katastru nemovitostívedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 26 m2. Nastavební pozemky navazuje pozemek parc. č. 3335/115, který je v Katastrunemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 2.334 m2.Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jako celek jsoupřístupné přes pozemek parc. č. 5087/9. Na pozemcích jsou zpevněné plochy,pergoly/přístřešek a vrátnice. Pozemky jsou částečně oploceny. Pozemky jsouv územním plánu vedené jako plcha občanského vybavení.  Součástí nemovité věci jsou ISD, zpevněné plochy.Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, pergola/přístřešek, vrátnice.  Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemenanebyla zjištěna.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(4yqtulzyg1dihfksyram2f3s))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081790/Velke/DR00081790~fqb6g_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: