Úvodní stránka >> Dražby >> DR00081690

120 EX 35942/15 Podíl 1 rodinného domu s pozemky v Hříchovicích, okres Domažlice

Zahořany, okres Domažlice, kraj Plzeňský
120 EX 35942/15 Podíl 1 rodinného domu s pozemky v Hříchovicích, okres Domažlice
Nejnižší podání
520 000 Kč
Datum Konání
25.05.2022 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
520 000 Kč780 000 Kč10 000 Kč150 000 Kč-
Výše jistoty pro dražbu nemovitých věcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení se určuje v částce150.000,- Kč, nejvýše však ve výši 3/4 nejnižšího podání. Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsoupovinni zaplatit jistotu před dražbou v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Klatovy, pokud se nejedná oplatbu v hotovosti dle zvláštního právního předpisu, nejpozději do zahájení konání dražebního jednání nebobezhotovostní platbou na účet soudního exekutora, vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočkaPlzeň, číslo účtu 214740944/0300 pod variabilním symbolem 3594215 s uvedením specifického symbolu,kterým bude v případě fyzické osoby rodné číslo a v případě právnické osoby její identifikační číslo.K platbě na účet exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno,že na jeho účet také došla.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(cjkudrhkvggy14kdirdcm4n5))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081690/Velke/DR00081690~3r1ig_1.jpg
obrázek 1/5
Thumbnail image for /(X(1)S(cjkudrhkvggy14kdirdcm4n5))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081690/Velke/DR00081690~tnj5o_2.jpg
obrázek 2/5
Thumbnail image for /(X(1)S(cjkudrhkvggy14kdirdcm4n5))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081690/Velke/DR00081690~j2wy4_3.jpg
obrázek 3/5
Thumbnail image for /(X(1)S(cjkudrhkvggy14kdirdcm4n5))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081690/Velke/DR00081690~x9974_4.jpg
obrázek 4/5
Thumbnail image for /(X(1)S(cjkudrhkvggy14kdirdcm4n5))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081690/Velke/DR00081690~h149c_5.jpg
obrázek 5/5
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Mika Dalimil JUDr. LL.M.

IČO: 71238573   DIČ: CZ7311195782
Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy
Telefon 376 310 088  Fax 376 310 086
www.euk.cz
e-mail: podatelna@euk.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: