Úvodní stránka >> Dražby >> DR00081750

Dražba pozemků (20 265 m2) - podíl 1/6, okr. Praha - západ

Čisovice, okres Praha-západ, kraj Středočeský
Dražba pozemků (20 265 m2) - podíl 1/6, okr. Praha - západ
Nejnižší podání
186 000 Kč
Datum Konání
23.06.2022 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
186 000 Kč279 000 Kč1 000 Kč60 000 Kč-
LV 976Dražené pozemky parc. č. 554/16, parc. č. 554/17, parc. č. 585,parc. č. 959/8, parc. č. 1071/1 a parc. č. 1075 se nacházejí cca 200 - 1,2 kmseverozápadně od okraje zastavěné části obce Čisovice. Jedná se o soubornesousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostíjsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a orná půda o výměře 20 265 m2.Pozemek parc. č. 959/8 není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu.Pozemek parc. č. 1075 je na východní straně ohraničený nezpevněnou cestou anachází se v lánu. Pozemky parc. č. 1071/1 a parc. č. 585 nejsou v terénu blížeohraničené. Pozemky parc. č. 554/16 a parc. č. 554/17 jsou na severní straněohraničené zpevněnou komunikací. V době oceňování byly pozemky udržované avyužívané. K pozemkům parc. č. 554/16 a parc. č. 554/17 vede zpevněnákomunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1400, který je ve vlastnictvíStředočeského kraje. K pozemku parc. č. 1075 vede nezpevněná cesta nacházejícíse na pozemku parc. č. 1033/1, který je ve vlastnictví pana Vlastimila Kaščáka.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(cjkudrhkvggy14kdirdcm4n5))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081750/Velke/DR00081750~1mn9y_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: