Důležité odkazy

Vědět kde najít informace na internetu je mnohdy problematické. Zapamatovat si názvy internetových adres mnohdy nemožné. Připravili jsme pro vás ucelený přehled důležitých internetových adres pro vaše rychlé využití.

Ministerstva, úřady a další instituce

Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES)
Česká advokátní komora
Český statistický úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
JUSTICE.CZ – Oficiální server českého soudnictví
Katastrální úřady
Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo spravedlnosti
Notářská komora ČR
Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR
Portál veřejné správy ČR
Sdružení nájemníků ČR
Svaz českých a moravských bytových družstev

Registry a databáze

Centrální adresa - veřejné informace o dražbách
Centrální evidence exekucí ČR
Česká asociace dražebníků
Katastr nemovitostí (bezplatné nahlížení)
Obchodní rejstřík
Výpis z obchodního rejstříku (www.justice.cz)
Živnostenský restřík

Banky

Citibank
Česká národní banka
Česká spořitelna
ČSOB
E-banka
GE capital bank
ING bank
Komerční banka
Raiffeissenbank
UniCredit Bank

Bezpečnost a spravedlnost

Policie
Soudy
Umělecká díla a předměty kulturní hodnoty v evidenci Policie České republiky

Konkursní řízení

Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR

Zákony, vyhlášky a další normativní právní akty

Zákon o veřejných dražbách (zákon č. 26/2000 Sb.)
Zákon o veřejných zakázkách (zákon č. 137/2006 Sb.)
Exekuční řád (zákon č.120/2001 Sb.)
Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.)
Zákon o dani z příjmů
Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti
Obchodní zákoník – část „družstvo“

Ostatní

Bussines.center.cz (aktuální znění zákonů)
Centrální adresa
Centrum.cz
Plátci daně z přidané hodnoty – DPH
Seznam.cz
Státní správa
Vše k oceňování nemovitosti
Zlaté stránky (telefonní kontakty)