Úvodní stránka >> Dražby >> DR00080337

DRAŽBA 4057/14 - Podíl 1/3 rodinného domu v obci Trpísty, okres Tachov

Trpísty, okres Tachov, kraj Plzeňský
DRAŽBA 4057/14 - Podíl 1/3 rodinného domu v obci Trpísty, okres Tachov
Nejnižší podání
55 333 Kč
Datum Konání
13.01.2021 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
55 333 Kč83 000 Kč3 000 Kč6 000 Kč-

Předmětemdražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3

Prohlídcenebyl nikdo přítomen, obhlídka nemovitosti byla provedena pouze z vně objektu,stavebně technický stav nemovitosti se dohaduje dle vizuálního posouzení stavby,výměra užitné plochy se dovozuje dle plochy zastavěné.

 

Oceňovanýrodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má pravděpodobněčástečné podsklepení, nachází se zde půda, obytné podkroví se nepředpokládá.Odhadem byl objekt postaven ve 20. - 30. letech 20. století. Základy jsoukamenné, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je přibližně do 40 cm astropy jsou pravděpodobně z dřevěných trámů. Má sedlovou střechu, střešníkrytina je tvořena pálenou taškou a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítkyjsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno.

 

Podlahováplocha stavby činí dle plochy zastavěné odhadem do 50 m2. Vnitřní úprava pravděpodobnědvouvrstvými vápennými omítkami. Jsou zde instalována kastlová okna. Obytnéprostory jsou orientovány na sever, jih, východ, západ. Vnitřní vybavení domunebylo zjištěno, dům je opuštěný a dle vizuálního posouzení stavby se vnitřnívybavení uvažuje zcela dožité, případně poničené. Nebylo zjištěno, zda je v doměsociální zařízení či další součásti nemovitosti. Nadstandardní vybavení seneuvažuje.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(kt2wqcreptfiewvu00bfkbk2))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00080337/Velke/DR00080337~anl3d_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Liberec
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba RD s pozemkem a příslušenstvím, okr. Přerov
nejnižší podání: 192 000 Kč