Úvodní stránka >> Dražby >> DR00081723

Dražba pozemků (1 137 m2) a staveb v havarijním stavu, okr. Děčín

Dobrná, okres Děčín, kraj Ústecký
Nejnižší podání
375 000 Kč
Datum Konání
15.06.2022 v 12:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
375 000 Kč555 000 Kč5 000 Kč125 000 Kč-
Nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 167/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav (stavba stojí na pozemku p.č. St. 167/2), a dále pozemku p.č. 767/2 - ostatní plocha, vše vk.ú. Dobrná, obec Dobrná, okres Děčín.Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt jev havarijním stavebně technickém stavu, proto je na něj nahlíženo jako na příslušenství kpozemkům p.č. St. 167/2 a p.č. 767/2.Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. St. 167/2 - zastavěná plochaa nádvoří a pozemku p.č. 767/2 - ostatní plocha, vše v k.ú. Dobrná, obec Dobrná, okres Děčín.Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné poveřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1273/25 - ostatní plocha, který je vevlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nadLabem, na pozemku p.č. 1340 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Dobrná, č.p. 26,407 41 Dobrná, a dále přes nezpevněné pozemky p.č. 763/1 - zahrada, p.č. 1339/1 - ostatníplocha, p.č. 768/2 - trvalý travní porost a p.č. 1338/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictvíjiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Zpevněná komunikace se nachází vevzdálenosti cca 25 m od předmětu ocenění.Dle informací ČSÚ v obci Dobrná je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro.Ke dni ocenění nemá obec Dobrná platný územní plán.Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku:a) vedlejší stavby:Na pozemku p.č. St. 167/2 se nachází objekt bez čp/če - zem. stav. Jedná se o zřejměnepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) objekt ze smíšeného zdiva se dvěmanadzemními podlažími a bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytoutaškou pálenou.
Poslat emailem na adresu
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor

IČO: 03372537   DIČ: CZ
Otakara Březiny 229 , 790 01 Jeseník
Telefon 584 411 112

e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: