English version   Všechny sekce Dražebníci Exekutoři Finanční úřady E-akce  
 
    Přihlásit     Registrace
 

Karta dražby DR43057

Exekutor  Detailní informace subjektu   

Exekutorský úřad Liberec

IČO: 40846415   DIČ: CZ6710161931
Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec
Telefon 485 104 163  Fax 485 104 271
www.exekuceliberec.cz
e-mail: urad@exekuceliberec.cz
poslat pořádajícímu dotaz
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
    

!!! Rodinný dům Jablonec nad Nisou - Loužnice 500.000,-!!!

Draženy bodu nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 91 pro katastrální území Loužnice, obec Loužnice, okres Jablonec nad Nisou, a to:
Pozemek p.č. St. 130 o výměře 849m2, zastavěná plocha a nádvoří
Pozemek p.č. 865 o výměře 173m2, zahrada
Stavba Loužnice, č.p. 53, rod. dům, která stojí na pozemku p.č. St. 130

se všemi součástmi a příslušenstvím tvořenými přípojkami inženýrských sítí v rozsahu elektro, samospádovým vodovodem ze studny na cizím pozemku, kanalizací do žumpy a touto žumpou, vedlejší stavbou kolny, garáže a venkovními úpravami zanedbatelného rozsahu spočívajícími v oplocení na opěrné zdi s brankou a okapovém chodníčku na zápraží

  Dražba se koná online mimo server e-aukce.com  
Adresa konání a detaily akce: ZOBRAZIT DETAILY KONÁNÍ DRAŽBY
Adresa pro registraci účasti na dražbě: ÚČASTNIT SE DRAŽBY
Základní údaje o dražbě
Typ dražby nedobrovolná dražba
Stav dražby vydraženo
Typ majetku nemovitosti - rodinné domy, obytné stavby
Lokalita Loužnice, okres Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký
Údaje o lokalitě údaje o lokalitě poskytuje server Města a obce online
Evidenční číslo 131 EX 3526/10-225
Fotodokumentace
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00043057/Velke/DR00043057~i7bf2_1.jpg
obrázek 1/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00043057/Velke/DR00043057~t1ls3_2.jpg
obrázek 2/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00043057/Velke/DR00043057~klub5_3.jpg
obrázek 3/3
Nejnižší podání Znalecký posudek Minimální příhoz Dražební jistota Vydraženo za
375 000 Kč 750 000 Kč 1 000 Kč 30 000 Kč 375 000 Kč

Navrhovatel

Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský, Exekutorský úřad Liberec

Datum a místo konání

Dražba se konala 20.6.2012.

Způsob složení dražební jistoty

 • hotově k rukám dražebníka
 • převodním příkazem na účet, číslo účtu 35-8960490277/0100, variabilní symbol 352610
specifickým symbolem je rodné číslo fyzické osoby – účastníka dražby (dražitele) nebo IČO právnické osoby - dražitele. Platba převodním příkazem musí být na účet soudního exekutora připsána nejpozději tři pracovní dny před zahájením dražby. V opačném případě bude k platbě na účet soudního exekutora přihlédnuto jen, bude-li hodnověrným způsobem před zahájením dražebního jednání prokázáno, že platba na účet soudního exekutora také došla.

Břemena

Věcné břemeno – služebnost vodovodu na pozemku p.č. 840/2 pro vlastníka stavby č.p. 53

Termíny prohlídek

  Nekonají se

  Přílohy

  Poslat e-mailem: Sledovat akci Vytisknout
  Upoutávka   
  Rodinný dům v obci Bystřice, okr. Frýdek-Místek
  nejnižší podání 553 333 Kč
   
  Podíl na bytu 1+1 v obci Svitavy
  nejnižší podání 180 000 Kč
   
  Stavební pozemek v k.ú. Budětsko, okr. Prostějov
  nejnižší podání 540 000 Kč
   
  Družstevní byt 1+1 v obci Děčín
  nejnižší podání 96 667 Kč
   
  Družstevní byt 1+1 v obci Klášterec nad Ohří, okr. Chomutov
  nejnižší podání 143 333 Kč
   
  Orná půda v k.ú. Újezd u Uničova, okr. Olomouc
  nejnižší podání 142 500 Kč
   
  Orná půda v k.ú. Pivín, okr. Prostějov
  nejnižší podání 100 000 Kč
   
  Rodinný dům v obci Budišov nad Budišovkou, okr. Opava
  nejnižší podání 900 000 Kč
   
  !! NEDRAŽÍ SE - UHRAZENO !! Rodinný dům v obci Mojné, okr. Český Krumlov
  nejnižší podání 1 320 000 Kč
   
  Orná půda v k.ú. Horní Libchavy, okr. Ústí nad Orlicí
  nejnižší podání 24 667 Kč
   
  Podíl na rodinném domě v obci Brniště, okr. Česká Lípa
  nejnižší podání 253 333 Kč
   
  Podíl na rodinném domě v obci Luká, okr. Olomouc
  nejnižší podání 160 000 Kč
   
  Rodinný dům v obci Hluboká nad Vltavou, okr. České Budějovice
  nejnižší podání 313 333 Kč
   
  Orná půda v k.ú. Opatovice u Hranic, okr. Přerov
  nejnižší podání 62 000 Kč
   
  Družstevní byt 3+1 v obci Moravský Písek, okr. Hodonín
  nejnižší podání 526 667 Kč
   
   
  Rodinný dům Malhostice.
  nejnižší podání 1 100 000 Kč
  movité věci - různé
  nejnižší podání 5 000 Kč
  120EX41736/11 pozemky v k.ú. Jarošov u Litomyšle, okres Svitavy
  nejnižší podání 24 000 Kč
   
  120 EX 21583/13-71 rodinný dům s příslušenstvím a zahradou v obci Sedlice, okres Strakonice
  nejnižší podání 510 000 Kč
   
  120EX21804/12 bytová jednotka 3+1 v Rakovníku
  nejnižší podání 600 000 Kč
  RD 4+1/T,S s pozemky - podíl 1/2, okr. Uherské Hradiště
  nejnižší podání 533 333 Kč
   
  RD s pozemky v obci Železný Brod, okr. Jablonec n. N.
  nejnižší podání 1 205 370 Kč
   
  RD s pozemky v obci Český Brod, okr. Kolín
  nejnižší podání 800 000 Kč
   
  RD s pozemky - podíl 1/2, okr. Jablonec n. N.
  nejnižší podání 1 175 000 Kč
   
  Byt 1+1/S (32 m2), okr. Náchod
  nejnižší podání 300 000 Kč
  Provozovatelem serveru e-aukce.com je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, Praha 4 – Nusle, 140 00
  IČ: 25435795    tel.: 241 416 417, +420 776 555 546
  spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru
  Copyright © 2000 - 2014 NeutriCS a.s.