English version   Všechny sekce Dražebníci Exekutoři Finanční úřady E-akce  
 
    Přihlásit     Registrace
 

Karta dražby DR43057

Exekutor  Detailní informace subjektu   

Exekutorský úřad Liberec

IČO: 40846415   DIČ: CZ6710161931
Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec
Telefon 485 104 163  Fax 485 104 271
www.exekuceliberec.cz
e-mail: urad@exekuceliberec.cz
poslat pořádajícímu dotaz
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
    

!!! Rodinný dům Jablonec nad Nisou - Loužnice 500.000,-!!!

Draženy bodu nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 91 pro katastrální území Loužnice, obec Loužnice, okres Jablonec nad Nisou, a to:
Pozemek p.č. St. 130 o výměře 849m2, zastavěná plocha a nádvoří
Pozemek p.č. 865 o výměře 173m2, zahrada
Stavba Loužnice, č.p. 53, rod. dům, která stojí na pozemku p.č. St. 130

se všemi součástmi a příslušenstvím tvořenými přípojkami inženýrských sítí v rozsahu elektro, samospádovým vodovodem ze studny na cizím pozemku, kanalizací do žumpy a touto žumpou, vedlejší stavbou kolny, garáže a venkovními úpravami zanedbatelného rozsahu spočívajícími v oplocení na opěrné zdi s brankou a okapovém chodníčku na zápraží

  Dražba se koná online mimo server e-aukce.com  
Adresa konání a detaily akce: ZOBRAZIT DETAILY KONÁNÍ DRAŽBY
Adresa pro registraci účasti na dražbě: ÚČASTNIT SE DRAŽBY
Základní údaje o dražbě
Typ dražby nedobrovolná dražba
Stav dražby vydraženo
Typ majetku nemovitosti - rodinné domy, obytné stavby
Lokalita Loužnice, okres Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký
Údaje o lokalitě údaje o lokalitě poskytuje server Města a obce online
Evidenční číslo 131 EX 3526/10-225
Fotodokumentace
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00043057/Velke/DR00043057~i7bf2_1.jpg
obrázek 1/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00043057/Velke/DR00043057~t1ls3_2.jpg
obrázek 2/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00043057/Velke/DR00043057~klub5_3.jpg
obrázek 3/3
Nejnižší podání Znalecký posudek Minimální příhoz Dražební jistota Vydraženo za
375 000 Kč 750 000 Kč 1 000 Kč 30 000 Kč 375 000 Kč

Navrhovatel

Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský, Exekutorský úřad Liberec

Datum a místo konání

Dražba se konala 20.6.2012.

Způsob složení dražební jistoty

 • hotově k rukám dražebníka
 • převodním příkazem na účet, číslo účtu 35-8960490277/0100, variabilní symbol 352610
specifickým symbolem je rodné číslo fyzické osoby – účastníka dražby (dražitele) nebo IČO právnické osoby - dražitele. Platba převodním příkazem musí být na účet soudního exekutora připsána nejpozději tři pracovní dny před zahájením dražby. V opačném případě bude k platbě na účet soudního exekutora přihlédnuto jen, bude-li hodnověrným způsobem před zahájením dražebního jednání prokázáno, že platba na účet soudního exekutora také došla.

Břemena

Věcné břemeno – služebnost vodovodu na pozemku p.č. 840/2 pro vlastníka stavby č.p. 53

Termíny prohlídek

  Nekonají se

  Přílohy

  Poslat e-mailem: Sledovat akci Vytisknout
  Upoutávka   
  Rekreační chata, Praha - Kunratice
  nejnižší podání 80 000 Kč
   
  Zemědělské a lesní pozemky (5834 m2), okr. Zlín
  nejnižší podání 60 000 Kč
   
  Zemědělské pozemky (9879 m2), okr. Olomouc
  nejnižší podání 36 667 Kč
   
  Zemědělské pozemky (20940 m2), okr. Blansko
  nejnižší podání 133 334 Kč
  !!! Penzion s restaurací v centru obce Hranice okr. Cheb !!!
  nejnižší podání 100 000 Kč
  120EX17736/09 pozemek v obci Dasnice, okres Sokolov
  nejnižší podání 17 550 Kč
   
  120 EX 1212/06 - pozemky v k.ú. Čepice, obec Rabí, okres Klatovy
  nejnižší podání 10 000 Kč
   
  120EX12678/13 rodinný dům s pozemky v k.ú. Runářov, okres Prostějov
  nejnižší podání 203 300 Kč
   
  120EX43137/11 1/2 bývalé prodejny-přestavba na bydlení č.p. 85 v obci Mnichov
  nejnižší podání 240 000 Kč
   
  120EX11811/12 - ODROČENO rodinný dům s pozemky v obci Krásná Lípa, okres Děčín
  nejnižší podání 460 000 Kč
  VŘ: Rodinný dům, Hradec Králové
  minimální cena 0 Kč
  Orná půda v k.ú. Rojetín, okr. Brno-venkov
  nejnižší podání 93 333 Kč
   
  Stavební pozemek v obci Most
  nejnižší podání 157 500 Kč
   
  !! NEDRAŽÍ SE - ODROČENO !! Byt 1+1 v obci Trutnov
  nejnižší podání 276 667 Kč
   
  Byt 1+kk v obci Votice, okr. Benešov
  nejnižší podání 307 500 Kč
   
  Družstevní byt 3+1 v obci Chomutov
  nejnižší podání 123 333 Kč
   
  Družstevní byt 3+1 v obci Ústí nad Labem
  nejnižší podání 106 667 Kč
   
  Orná půda v k.ú. Zavlekov, okr. Klatovy
  nejnižší podání 30 000 Kč
   
  Rodinný dům v obci Želízy, okr. Mělník
  nejnižší podání 633 333 Kč
   
  Rodinný dům v obci Prostějov
  nejnižší podání 1 506 667 Kč
   
  !! NEDRAŽÍ SE - ODROČENO !! Průmyslový areál v obci Zlín
  nejnižší podání 991 333 Kč
   
  !! NEDRAŽÍ SE - UHRAZENO !! Garáž bytové jednotky v obci Brno
  nejnižší podání 133 313 Kč
   
  Orná půda v k.ú. Dub nad Moravou a Majetín, okr. Olomouc
  nejnižší podání 46 000 Kč
   
  Zahrada v k.ú. Kadaň, okr. Chomutov
  nejnižší podání 36 205 Kč
   
  !! NEDRAŽÍ SE - ODROČENO !! Podíl na rodinném domě v obci Dětkovice, okr. Vyškov
  nejnižší podání 193 333 Kč
  Provozovatelem serveru e-aukce.com je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, Praha 4 – Nusle, 140 00
  IČ: 25435795    tel.: 241 416 417, +420 776 555 546
  spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru
  Copyright © 2000 - 2014 NeutriCS a.s.