English version   Všechny sekce Dražebníci Exekutoři Finanční úřady E-akce  
 
    Přihlásit     Registrace
 

Karta dražby DR47057

Exekutor  Detailní informace subjektu   

Dvořák Miloš Mgr.

IČO: 66251508   DIČ: CZ7307011932
Zahradní 328, 357 33 Loket
Telefon 352 350 260  Fax 352 350 261
www.eusokolov.cz/
e-mail: sekretariat@eusokolov.cz
poslat pořádajícímu dotaz
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
    

Budova s pozemky v k.ú. Holoubkov, okr. Rokycany

Předmětem dražby jsou nemovitostí nacházející se v katastrálním území, obci a části obce Holoubkov, okrese Rokycany:       - budova č.p. 135 – tech.vyb – vystavěná na pozemku st.p.č. 140/1,       - budova bez čp/če – garáž – vystavěná na pozemku st.p.č. 140/2,       - budova bez čp/če – jiná st. – vystavěná na pozemku st.p.č. 434,       - pozemek st.p.č. 140/1,       - pozemek st.p.č. 140/2,       - pozemek st.p.č. 434,       - pozemek p.č. 177,       - pozemek p.č. 183.     Jedná se o podsklepenou, dvoupodlažní budovu č.p. 135 umístěnou po levé straně při průjezdní komunikaci z Holoubkova na Rokycany. Jedná se o původní zesilovací stanici telekomunikačního zařízení postavenou v roce 1930, která k datu ocenění z části nadále slouží nástupci telekomunikací společnosti Telefonica O2, jako stanice na mezinárodním telefonním kabelu a v budově má tak pro tyto vyhrazené prostory zřízené věcné břemeno za jednorázovou úplatu bez povinnosti platit nájemné vlastníkovi včetně povinnosti podílnictví na celkové údržbě objektu. Věcné břemeno se týká i pozemků tvořící funkční celek se stavebními pozemky a objekty. Další investiční využití pozemků a stavby hlavní je tak výrazně omezeno v dispozičním řešení případné další komerční zástavby, nebo přestavby budovy. K datu ocenění byla zahájena rekonstrukce původního bytu v I.patře a to jeho přestavbou, která je v rozestavěném stavu – provedena obnova oken, vybouráno soc. zařízení, část příček vybourána a částečně rozestavěna včetně obnovy instalací. Dokončení přestavby a modernizace vyžaduje další náklady nemalého objemu. Nemovitost je napojena na el.síť a vodovodní řad. Odkanalizování je provedeno do plastové jímky na vyvážení. Vstup do budovy je z dvorní části do chodby v přízemí, která je dále průchozí do zahrady. Pravá část budovy v suterénu a v přízemí je užívána oprávněným z věcného břemene, levá část v přízemí budovy je užívána nájemcem. V suterénu se nachází skladové prostory, kotelna a místnost. V přízemí se po levé straně nachází dvě kanceláře, místnost pro řidiče a sociální zázemí. Po pravé straně se v přízemí nachází dvě místnosti, to vše užívané oprávněným z věcného břemene. V patře se nachází po pravé straně prostor původního zesilovací stanice, který užívá nájemce jako sklad. Dále se v patře nacházela bytová jednotka o velikosti 2+1 s příslušenstvím a jedna kancelář. Tyto prostory prochází k datu ocenění rekonstrukcí. Jsou vybourány příčky, podlahy a zařizovací předměty, jsou zde vyměněna okna a částečně vyzděny nové příčky. Vnitřní rozvody neprovedeny. Příslušenstvím budovy je stavba dvou – garáže, přístřešek, venkovní úpravy a pozemky. Jedná se o pozemky  st.p.č. 140/1- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 696 m2, pozemek st.p.č. 140/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2, pozemek st.p.č. 434 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2, pozemek p.č. 177- zahrada o výměře 939 m2 a pozemek p.č. 183 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 891 m2. Venkovní úpravy sestávají z odpadní jímky, přípojek – vody a kanalizace, oplocení a vrat. Stavba, která byla umístěna na pozemku st.p.č. 434 a je zapsána na listu vlastnictví, se již k datu ocenění nevyskytuje. K datu ocenění je nemovitost dle sdělení nájemce p. Ungra pronajata na dvacet let za částku 80.000,-Kč za rok.

Základní údaje o dražbě
Typ dražby nedobrovolná dražba
Stav dražby vydraženo
Typ majetku nemovitosti - administrativní budovy, celky
Lokalita Holoubkov, okres Rokycany, kraj Plzeňský
Údaje o lokalitě údaje o lokalitě poskytuje server Města a obce online
Evidenční číslo 041 EX 822/10
Nejnižší podání Znalecký posudek Minimální příhoz Dražební jistota Vydraženo za
1 047 000 Kč 1 570 000 Kč - 100 000 Kč výsledek neuveden

Navrhovatel

Mgr. Miloš Dvořák, soudní exekutor

Datum a místo konání

Dražba se konala 20.6.2012.

Způsob složení dražební jistoty

  • hotově k rukám dražebníka
  • převodním příkazem na účet, číslo účtu 1669033028/5500, variabilní symbol
Jistota činí 100.000,-Kč. Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 1669033028/5500, variabilní symbol 82210, specifický symbol – rodné číslo dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.

Břemena

S nemovitostmi je spojeno věcné břemeno zřízení, provozování, údržby a oprav komunikačního vedení včetně ochranného pásma a oprav elektrické přípojky ke komunikačnímu vedení, chůze a jízdy za účelem údržby dle g.p. 592-51/2008
Prodejem v dražbě zaniknou všechny závady vyjma závady věcného břemene, jež spočívá v charakteru zřízeného věcného břemene sjednaného za jednorázovou náhradu o úhrnné výši 10.000,-Kč na základě smlouvy o zřízení věcných břemen ve smyslu § 558 a násl. a § 151n a násl.zákona č. 10/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a ve smyslu § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, mezi smluvními stranami Telefónica

Přílohy

Poslat e-mailem: Sledovat akci Vytisknout
Upoutávka   
120EX26625/12 - ODROČENO - rodinný dům v Přerově - část Henčlov
nejnižší podání 226 000 Kč
 
120 EX 55226/12 - garáž v Postoloprtech, okres Louny
nejnižší podání 80 000 Kč
 
120 EX 356/05 - podíl 1/24 budovy s pozemky v obci České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
nejnižší podání 12 000 Kč
Zemědělské a lesní pozemky (5834 m2), okr. Zlín
nejnižší podání 60 000 Kč
 
Zemědělské pozemky (9879 m2), okr. Olomouc
nejnižší podání 36 667 Kč
 
Zemědělské pozemky (20940 m2), okr. Blansko
nejnižší podání 133 334 Kč
 
Garáž v obci Brno - Maloměřice
nejnižší podání 60 000 Kč
Podíl na rodinném domě v obci Uherský Brod, okr. Uherské Hradiště
nejnižší podání 516 667 Kč
 
Podíl na rodinném domě v obci Mistřice, okr. Uherské Hradiště
nejnižší podání 172 500 Kč
 
Podíl na bytu 3+1 v obci Fulnek, okr. Nový Jičín
nejnižší podání 177 500 Kč
 
Lesní pozemek v k.ú. Lidmaň, okr. Pelhřimov
nejnižší podání 146 813 Kč
 
!! NEDRAŽÍ SE - UHRAZENO !! Rodinný dům v obci Vysoký Újezd, okr. Beroun
nejnižší podání 1 496 667 Kč
 
Podíl na rodinném domě v obci Slavkov, okr. Uherské Hradiště
nejnižší podání 180 000 Kč
 
Orná půda v k.ú. Vřesina u Bílovce, okr. Ostrava-město
nejnižší podání 60 667 Kč
 
Podíl na rodinném domě v obci Kladno
nejnižší podání 955 555 Kč
 
Byt 1+1 v obci Karlovy Vary
nejnižší podání 523 333 Kč
 
Byt 3+1 v obci Zlín
nejnižší podání 673 333 Kč
 
Byt 3+1 v obci Opava
nejnižší podání 633 333 Kč
 
Rodinný dům v obci Hrušky, okr. Břeclav
nejnižší podání 893 333 Kč
 
Podíl na zahradě v obci Hradec nad Moravicí, okr. Opava
nejnižší podání 43 000 Kč
 
Orná půda v k.ú. Šedivec, okr. Ústí nad Orlicí
nejnižší podání 25 333 Kč
 
Prodejna v obci Svitavy
nejnižší podání 2 240 000 Kč
 
Byt 4+1 v obci Ostrava
nejnižší podání 466 667 Kč
 
Podíl na rodinném domě v obci Měnín, okr. Brno-venkov
nejnižší podání 420 000 Kč
!!! Penzion s restaurací v centru obce Hranice okr. Cheb !!!
nejnižší podání 100 000 Kč
Provozovatelem serveru e-aukce.com je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, Praha 4 – Nusle, 140 00
IČ: 25435795    tel.: 241 416 417, +420 776 555 546
spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru
Copyright © 2000 - 2014 NeutriCS a.s.