English version   Všechny sekce Dražebníci Exekutoři Finanční úřady E-akce  
 
    Přihlásit     Registrace
 

Karta dražby DR47057

Karta dražby již byla ze systému odstraněna a její detaily tedy nejsou k dispozici.

V případě potřeby kontaktujte správce serveru na telefonu +420 724 069 693 nebo e-mailové adrese spravce@e-aukce.com.

Exekutor  Detailní informace subjektu   

Dvořák Miloš Mgr.

IČO: 66251508   DIČ: CZ7307011932
Zahradní 328, 357 33 Loket
Telefon 352 350 260  Fax 352 350 261
www.eusokolov.cz/
e-mail: sekretariat@eusokolov.cz
poslat pořádajícímu dotaz
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
    

Budova s pozemky v k.ú. Holoubkov, okr. Rokycany

Předmětem dražby jsou nemovitostí nacházející se v katastrálním území, obci a části obce Holoubkov, okrese Rokycany:       - budova č.p. 135 – tech.vyb – vystavěná na pozemku st.p.č. 140/1,       - budova bez čp/če – garáž – vystavěná na pozemku st.p.č. 140/2,       - budova bez čp/če – jiná st. – vystavěná na pozemku st.p.č. 434,       - pozemek st.p.č. 140/1,       - pozemek st.p.č. 140/2,       - pozemek st.p.č. 434,       - pozemek p.č. 177,       - pozemek p.č. 183.     Jedná se o podsklepenou, dvoupodlažní budovu č.p. 135 umístěnou po levé straně při průjezdní komunikaci z Holoubkova na Rokycany. Jedná se o původní zesilovací stanici telekomunikačního zařízení postavenou v roce 1930, která k datu ocenění z části nadále slouží nástupci telekomunikací společnosti Telefonica O2, jako stanice na mezinárodním telefonním kabelu a v budově má tak pro tyto vyhrazené prostory zřízené věcné břemeno za jednorázovou úplatu bez povinnosti platit nájemné vlastníkovi včetně povinnosti podílnictví na celkové údržbě objektu. Věcné břemeno se týká i pozemků tvořící funkční celek se stavebními pozemky a objekty. Další investiční využití pozemků a stavby hlavní je tak výrazně omezeno v dispozičním řešení případné další komerční zástavby, nebo přestavby budovy. K datu ocenění byla zahájena rekonstrukce původního bytu v I.patře a to jeho přestavbou, která je v rozestavěném stavu – provedena obnova oken, vybouráno soc. zařízení, část příček vybourána a částečně rozestavěna včetně obnovy instalací. Dokončení přestavby a modernizace vyžaduje další náklady nemalého objemu. Nemovitost je napojena na el.síť a vodovodní řad. Odkanalizování je provedeno do plastové jímky na vyvážení. Vstup do budovy je z dvorní části do chodby v přízemí, která je dále průchozí do zahrady. Pravá část budovy v suterénu a v přízemí je užívána oprávněným z věcného břemene, levá část v přízemí budovy je užívána nájemcem. V suterénu se nachází skladové prostory, kotelna a místnost. V přízemí se po levé straně nachází dvě kanceláře, místnost pro řidiče a sociální zázemí. Po pravé straně se v přízemí nachází dvě místnosti, to vše užívané oprávněným z věcného břemene. V patře se nachází po pravé straně prostor původního zesilovací stanice, který užívá nájemce jako sklad. Dále se v patře nacházela bytová jednotka o velikosti 2+1 s příslušenstvím a jedna kancelář. Tyto prostory prochází k datu ocenění rekonstrukcí. Jsou vybourány příčky, podlahy a zařizovací předměty, jsou zde vyměněna okna a částečně vyzděny nové příčky. Vnitřní rozvody neprovedeny. Příslušenstvím budovy je stavba dvou – garáže, přístřešek, venkovní úpravy a pozemky. Jedná se o pozemky  st.p.č. 140/1- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 696 m2, pozemek st.p.č. 140/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2, pozemek st.p.č. 434 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2, pozemek p.č. 177- zahrada o výměře 939 m2 a pozemek p.č. 183 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 891 m2. Venkovní úpravy sestávají z odpadní jímky, přípojek – vody a kanalizace, oplocení a vrat. Stavba, která byla umístěna na pozemku st.p.č. 434 a je zapsána na listu vlastnictví, se již k datu ocenění nevyskytuje. K datu ocenění je nemovitost dle sdělení nájemce p. Ungra pronajata na dvacet let za částku 80.000,-Kč za rok.

Základní údaje o dražbě
Typ dražby nedobrovolná dražba
Stav dražby vydraženo
Typ majetku nemovitosti - administrativní budovy, celky
Nejnižší podání Znalecký posudek Minimální příhoz Dražební jistota Vydraženo za

Způsob složení dražební jistoty

Poslat e-mailem: Sledovat akci Vytisknout
Upoutávka   
Hotel Schlosshotel v obci Velká Hleďsebe (Mariánské Lázně), okres Cheb
nejnižší podání 16 666 667 Kč
 
RD 3+1 s pozemkem, okr. Ústí nad Labem
nejnižší podání 333 334 Kč
 
Byt 3+1/B,S (59 m2) ve 4. NP, okr. Nový Jičín
nejnižší podání 340 000 Kč
 
RD 3+1/S s pozemkem, okr. Havlíčkův Brod
nejnižší podání 53 334 Kč
 
RD se zahradou v obci Číčenice, okr. Strakonice.
nejnižší podání 235 000 Kč
 
Byt 3+1/B (100 m2) v 6. NP, Brno
nejnižší podání 2 866 667 Kč
 
Zahrada (743 m2), okr. Ústí nad Orlicí
nejnižší podání 30 000 Kč
120 EX 14319/13 - byt 2+1 včetně podílu na společných částech domu a pozemku v Kladně
nejnižší podání 700 000 Kč
 
120EX21165/11 bytová jednotka 1+1 v Rakovníku
nejnižší podání 495 000 Kč
 
120 EX 4604/11 rodinný dům s pozemky a příslušenstvím v obci Vrbice, katastrální území Vetlá, okres Litoměřice
nejnižší podání 2 080 000 Kč
 
120 EX 19037/11 - byt v Lomnici, okres Sokolov
nejnižší podání 220 000 Kč
 
120EX102074/13 bytová jednotka 2+1 v obci Horní Slavkov, okres Sokolov
nejnižší podání 253 300 Kč
Byt 1+1/S (32 m2), okr. Náchod
nejnižší podání 300 000 Kč
 
RD s pozemky v obci Český Brod, okr. Kolín
nejnižší podání 800 000 Kč
 
RD s pozemky v obci Železný Brod, okr. Jablonec n. N.
nejnižší podání 1 205 370 Kč
 
RD s pozemky - podíl 1/2, okr. Jablonec n. N.
nejnižší podání 1 175 000 Kč
 
RD 4+1/T,S s pozemky - podíl 1/2, okr. Uherské Hradiště
nejnižší podání 533 333 Kč
Rodinný dům v obci Vinařice, okr. Louny
nejnižší podání 62 667 Kč
 
Orná půda v k.ú. Bystřice, okr. Frýdek-Místek
nejnižší podání 144 000 Kč
Provozovatelem serveru e-aukce.com je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, Praha 4 – Nusle, 140 00
IČ: 25435795    tel.: 241 416 417, +420 776 555 546
spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru
Copyright © 2000 - 2014 NeutriCS a.s.