Úvodní stránka >> Dražby >> DR00065001

Dražba RD s pozemky, okr. Jeseník

Velká Kraš, okres Jeseník, kraj Olomoucký
Dražba RD s pozemky, okr. Jeseník
Nejnižší podání
205 000 Kč
Datum Konání
27.09.2018 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
205 000 Kč410 000 Kč5 000 Kč68 400 Kč-
Ve výpisu z katastru nemovitostí LV č. 20 je oceňovaná nemovitost evidována jako objekt č.p. 361 - bydlení, na pozemku p.č. St. 11/1 - zastavěná plocha a nádvoří. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že objekt je v havarijním stavu (část obvodových konstrukcí a zastřešení). Tento je v rozbořeném, havarijním, nevyužitelném stavu. Dle místního šetření a dle oceňovacích standardů uvažujeme, že nemovitost již zanikla, neboť není patrné její prostorové uspořádání. Rovněž není oceněna jako stavba určená k odstranění dle § 16 vyhlášky, neboť nebylo předloženo žádné rozhodnutí o odstranění stavby, či nebylo nařízeno odstranění stavby. Již prostým posouzením náklady na zbourání a odstranění materiálu značně převyšují cenu obvyklou použitelného materiálu. Cena stavby je tedy nulová. Předmětem ocenění jsou tedy pozemky p.č. 11/1 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. St. 11/2 - zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 64 - zahrada, vše v k.ú. Fojtova Kraš, obec Velká Kraš, okres Jeseník. Pozemky jsou situovány v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 432/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Velká Kraš, Velká Kraš 132, 790 58. Na zadní část rodinného domu vlevo navazuje torzo bývalé vedlejší stavby. Na pozemku p.č. St. 11/1 - zastavěná plocha a nádvoří jsou dále situovány dvě torza bývalých vedlejších staveb. V obci Velká Kraš je možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Velká Kraš jsou pozemky zahrnuty v plochách: „zastavitelná plocha.“
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00065001/Velke/DR00065001~5fccd_1.jpg
obrázek 1/6
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00065001/Velke/DR00065001~5fccd_2.jpg
obrázek 2/6
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00065001/Velke/DR00065001~b3lmd_3.jpg
obrázek 3/6
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00065001/Velke/DR00065001~gtsnh_4.jpg
obrázek 4/6
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00065001/Velke/DR00065001~kah29_5.jpg
obrázek 5/6
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00065001/Velke/DR00065001~bc0qa_6.jpg
obrázek 6/6
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Mgr. Alan Havlice - Soudní exekutor

IČO: 03372537   DIČ: CZ
Otakara Březiny 229 , 790 01 Jeseník
Telefon 584 411 112

e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Liberec
Dražba pozemků - zahrada (732 m2), okr. Mělník
nejnižší podání: 16 000 Kč
Dražba budovy - výrobny, okr. Liberec
nejnižší podání: 1 600 000 Kč
Dražba 1/3 RD s pozemkem a příslušenstvím - Liberec
nejnižší podání: 1 250 000 Kč
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Mgr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba rodinného domu s příslušenstvím, okr. Opava
nejnižší podání: 900 000 Kč
Dražba RD s pozemky a příslušenstvím, okr. Trutnov
nejnižší podání: 900 000 Kč
Dražba pozemku (1 113 m2), okr. Sokolov
nejnižší podání: 75 000 Kč
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor