Úvodní stránka >> Dražby >> DR00065203

Zahrádkářská chata, okr. Brno - město

Brno, okres Brno-město, kraj Jihomoravský
Zahrádkářská chata, okr. Brno - město
Nejnižší podání
8 000 Kč
Datum Konání
26.06.2019 v 10:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
8 000 Kč12 000 Kč2 000 Kč4 000 Kč-
Jedná se o přízemní, dřevěnou nepodsklepenou zahrádkářskou chatu pod mírnou sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Brno, místní části Štýřice, v v chatové oblasti jakosamostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Štýřice ev.č. 894, čtvrť Brno-střed, 639 00 Brno. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiných subjektů, proto není předmětem ocenění. Objekt je přístupný po nezpevněných komunikacích, na pozemcích, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů - přístup není právně nezajištěn. Zpevněná komunikace se nachází cca 100 m od předmětu ocenění. Dle sdělení účastníka místního šetření, ve městě Brno je možné napojení na elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 20 roků. V průběhu své celkové životnosti objektpravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Dle místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářím objektu od 20 do 30 roků. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00065203/Velke/DR00065203~ipyk0_1.jpg
obrázek 1/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00065203/Velke/DR00065203~ipyk0_2.jpg
obrázek 2/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00065203/Velke/DR00065203~faf3j_3.jpg
obrázek 3/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00065203/Velke/DR00065203~t381j_4.jpg
obrázek 4/4
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor

IČO: 03372537   DIČ: CZ
Otakara Březiny 229 , 790 01 Jeseník
Telefon 584 411 112

e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Exekutorský úřad Liberec
Dražba podílu 1/2 na RD (145 m2), okr. Děčín
nejnižší podání: 23 400 Kč