Úvodní stránka >> Dražby >> DR00068934

Dražba RD s pozemky (2125 m2) - podíl 1/10 a dražba pozemků (3489 m2) - podíl 1/6, okr. Bruntál

Horní Město, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský
Dražba RD s pozemky (2125 m2) - podíl 1/10 a dražba pozemků (3489 m2) - podíl 1/6, okr. Bruntál
Nejnižší podání
37 500 Kč
Datum Konání
30.05.2018 v 10:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
37 500 Kč75 000 Kč2 000 Kč18 500 Kč-
Na základě požadavku objednavatele je předmětem ocenění ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 k nemovitostem zapsaných na LV č. 24 a ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitostem zapsaných na LV č. 47, vše pro Stříbrné Hory, obec Horní Město, okres Bruntál. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a takto jsou i užívány. Dále bylo zjištěno, že objekt bez čp/če - zem . stav, na pozemku p.č. St. 8/2 - zastavěná plocha a nádvoří, již neexistuje zanikl. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům s částečně využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v okrajové, zastavěné části obce Horní Město, v místní části Stříbrné Hory, jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku, nebo ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p. č. 66/2 - ostatní plocha, který je ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 66/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00 a dále přes pozemek p.č. 66/6 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Horní Město, Horní Město 97, 793 44 a pozemcích p.č. 790 - ostatní plocha a p.č. 13/1 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví státu. Zpevněná komunikaci se nachází ve vzdálenosti cca 100 m od předmětu ocenění. Dům je napojen na inženýrské sítě: obecní vodovod, elektro a vlastní žumpu na vyvážení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 (tři obytné místnosti, kuchyň a sociální zázemí je situováno v I. nadzemním podlaží a jedna obytná místnost se nachází v podkroví) s podstandardním sociálním zařízením. Objekt sestává z obytné a hospodářské části. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1932. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 2004 byly položeny nové podlahy v I nadzemním podlaží a byl vybudován obytný pokoj v podkroví. V roce 2000 byla provedena přístavba vstupu, která je situována na pozemku jiného vlastníka. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako značně zanedbanou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00068934/Velke/DR00068934~a9319_1.jpg
obrázek 1/6
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00068934/Velke/DR00068934~07igk_2.jpg
obrázek 2/6
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00068934/Velke/DR00068934~kjg3n_3.jpg
obrázek 3/6
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00068934/Velke/DR00068934~po2hq_4.jpg
obrázek 4/6
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00068934/Velke/DR00068934~3wcht_5.jpg
obrázek 5/6
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00068934/Velke/DR00068934~surw5_6.jpg
obrázek 6/6
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Mgr. Alan Havlice - Soudní exekutor

IČO: 03372537   DIČ: CZ
Otakara Březiny 229 , 790 01 Jeseník
Telefon 584 411 112

e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Dražba RD s garáží a pozemkem, okr. Ostrava-město
nejnižší podání: 1 380 000 Kč
Dražba pozemků (309 m2) - podíl 1/2, okr. Vsetín
nejnižší podání: 50 000 Kč
Dražba pozemku (1 368 m2) - podíl 4/32, okr. Vsetím
nejnižší podání: 57 334 Kč
Dražba pozemku (496 m2) - podíl 4/32, okr. Vsetín
nejnižší podání: 10 667 Kč
Dražba pozemku (484 m2), okr. Jablonec nad Nisou
nejnižší podání: 129 334 Kč
Mgr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba pozemků (28 273 m2), okr. Benešov
nejnižší podání: 188 000 Kč
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
120 EX 5258/06 rodinný dům v obci Záblatíčko
nejnižší podání: 280 000 Kč
120 EX 2578/11 - 3/4  bytu 2+1 v Mostu
nejnižší podání: 99 000 Kč
120 EX 29408/15-172 rodinný dům v obci Žalany
nejnižší podání: 654 000 Kč
120 EX 9302/09 rodinný dům v obci Štítary
nejnižší podání: 300 000 Kč
120 Ex 29408/15-170 garáž v Teplicích
nejnižší podání: 40 000 Kč
120 EX 11764/15-81  pozemky v k.ú. Ublo
nejnižší podání: 200 000 Kč
120 EX 38379/10  rodinný dům v Žárovicích
nejnižší podání: 80 000 Kč
120 EX 17692/13-554  pozemek v k.ú. Horní Hoštice
nejnižší podání: 20 000 Kč