Úvodní stránka >> Dražby >> DR00072131

Dražba RD s pozemkem a příslušenstvím, okr. Zlín

Loučka, okres Zlín, kraj Zlínský
Dražba RD s pozemkem a příslušenstvím, okr. Zlín
Nejnižší podání
300 000 Kč
Datum Konání
02.07.2020 v 10:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
300 000 Kč600 000 Kč1 000 Kč50 000 Kč-
Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 30 situovaný v obci Loučka, v zástavbě obdobných rodinných domů při hlavní průjezdné komunikaci obcí, jihozápadně od Obecního úřadu ve vzdálenosti cca 100 m. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům umístěný ve svažitém terénu se dvěma nadzemními podlažími a půdou pod sedlovou střechou. Kolem domu se nachází úzký pás zahrady (pozemek jev podstatě celý zastavěn stavbou rodinného domu). Rodinný dům je umístěn ve svažitém terénu, kaskádovitě osázený podél komunikace, přístup je umožněn po místní zpevněné komunikaci umístěné na pozemku parc.č. 2915/54 (vlastnictví: Zlínský kraj, způsoby využití: silnice), přes pozemek parc.č. 3005/5 (vlastnictví: Obec Loučka, způsoby využití: ostatní komunikace) a dále přes pozemek parc.č. 3032/2 (vlastnictví: Obec Loučka, způsoby využití: jiná plocha). Věci nemovité jsou tedy tvořeny rodinným domem č.p. 30 a pozemkem parc.č.st. 81/1. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům umístěný kaskádovitě ve svažitém terénu se dvěma nadzemními podlažími a půdou pod sedlovou střechou. Stavebně konstrukční charakteristika: Objekt je zděný, fasáda je vápenná, sokl je omítnutý a v části obložen kabřincem. Střecha je sedlovákrytá taškami na části i krytá plechem, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsoudřevěná dvojitá, objekt je možno napojit na veškeré inženýrské sítě v obci. Dispoziční řešení: Vzhledem k nepřístupnosti objektu nebylo možno zjistit jeho přesné dispoziční řešení. Stáří a opotřebení: Současný stavebně technický stav je průměrný, údržba se jeví jako dobrá (provedeno vizuální prohlídkou).
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00072131/Velke/DR00072131~f67dg_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Exekutorský úřad Liberec

IČO: 40846415   DIČ: CZ6710161931
Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec
Telefon 485 104 163  Fax 485 104 271
www.exekuceliberec.cz
e-mail: urad@exekuceliberec.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: