Úvodní stránka >> Dražby >> DR00076309

Dražba 6701/14- Podíly na pozemcích v obci Ořechov, okres Brno-venkov

Ořechov, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský
Nejnižší podání
138 667 Kč
Datum Konání
29.08.2018 v 12:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
138 667 Kč208 000 Kč2 000 Kč2 000 Kč-
Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 a 1/8.

Zahrada- podíl1/4

Pozemek parc. č. 5775 o výměře 531 m2 v obci Ořechov, okres Brno-venkov. Pozemek je v KN veden jako zahrada a je takto ve skutečnosti využíván. Na pozemku se nachází mobilní buňka. Je v rovinném terénu, tvar přibližně lichochoběžníkový 10,5 x 50,5m, je přístupný z nezpevněné místní komunikace. Pozemek zahrady se nachází na okraji zastavěné části obce, při polní cestě vedoucí od benzínové pumpy k hřbitovu. V Územním plánu je ve vyčleněné ploše O - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ, přípustné je jeho zastavění. Inženýrské sítě přivedeny nejsou.


Pozemky- podíl 1/8
Pozemky v obci Ořechov, okres Brno-venkov. Pozemek parc.č. 2369 o výměře 13 457 m2 a se nachází v extravilánu obce Ořechov, v údolí řeky Bobravy, cca 300 m JJV směrem od Anenského mlýna. Jedná se o lesní pozemek převážně s trvalými listnatými porosty v Přírodním parku Bobrava, hospodářské využití dřevní hmoty je omezeno umístěním v tomto parku. Je protáhlého lichoběžníkového tvaru, uprostřed se nachází pozemky jiného vlastníka - parc.č. 2370 a 2371 se stavbou s č.ev. 6 pro rodinnou rekreaci. Pozemek parc. č. 2372/14 o výměře 165 m2  je využíván jako místní komunikace, pozemek parc.č. 2356/8 o výměře 150 m2 je v KN veden v druhu orná půda, ve skutečnosti tvoří doprovodnou zeleň komunikace. Oba pozemky přiléhají k lesnímu pozemku parc.č. 2369.
Poslat emailem na adresu
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Liberec
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Mgr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba garáže, okr. Plzeň-jih
nejnižší podání: 36 000 Kč
Dražba pozemku (1 113 m2), okr. Sokolov
nejnižší podání: 75 000 Kč
Dražba pozemku (246 m2), okr. Přerov
nejnižší podání: 80 000 Kč