Úvodní stránka >> Dražby >> DR00077527

Rodinný dům - Mohelno

Mohelno, okres Třebíč, kraj Vysočina
Rodinný dům - Mohelno
Nejnižší podání
582 000 Kč
Datum Konání
21.02.2019 v 10:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
582 000 Kč873 000 Kč10 000 Kč50 000 Kč-

Předmětem dražby nemovitých věcí v rámci exekučního řízení je rodinný dům č. p. 205 včetně pozemků, se kterými tvoří jednotný funkční celek.

Jedná se řadovou zděnou stavbu s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Fasáda domu je bílá, v horní části pod okrajem střechy je fasáda tmavě zelená. Objekt není zateplen. Okna jsou původní dřevěná, natřená hnědou barvou. Vstup do objektu je umožněn jednokřídlými dveřmi, které jsou v horní části prosklené. V pravé části rodinného domu se nachází dvoukřídlá vrata. Vrata se otevírají dovnitř objektu a nemohou sloužit jako vjezd, vzhledem k tomu, že je před nimi z uliční strany předzahrádka a pevné oplocení. Střecha domu je původní sedlová, bez střešních oken. Střecha je osazena okapem a okapovými svody v hnědé barvě.

Znaleckému ústavu nebyl umožněn přístup do vnitřních prostorů nemovitosti ani na pozemek, není tudíž znám technický stav vnitřních prostorů. Z tohoto důvodu bude pro účel ocenění předpokládán stav odpovídající exteriéru s přihlédnutím k celkovému stavu nemovitosti.

Před rodinným domem se nachází malá předzahrádka, která je od komunikace oddělena nízkým bílým plotem. Plot je z pletiva, usazený v bílých kovových sloupcích. Sloupky jsou osazeny v podezdívce. Vedle vstupní branky je v plotě umístěn hlavní uzávěr plynu. Na předzahrádce se nachází dřevěný sloup, který drží vedení. Vstup na pozemek je umožněn ze zpevněné komunikace.

Zahrada je umístěna za domem. Nachází se zde přízemní cihlová stavba s pultovou střechou, pravděpodobně uhelna nebo kolna. Vzhledem k tomu, že Znaleckému ústavu nebyl umožněn přístup na pozemek, není znám charakter a přesný technický stav nemovitosti. Stavba bude uvažována jako příslušenství k domu.

Na zahradě se dále nachází různé předměty, dřevěné palety, pletivo, pneumatiky a různý stavební materiál. Na pozemku je vzrostlý ořešák.

V katastru nemovitostí je parcela parc. č. St. 263 vedena jako zastavěná plocha a nádvoří a její výměra činí 196 m2. Parcela parc. č. 325/6 je vedena jako zahrada a má výměru 176 m2.

V územním plánu obce Mohelno jsou parcely parc. č. St. 263 a parcela parc. č. 325/6 vedeny jako plochy pro bydlení v rodinných domech.

Zastavěná plocha domu bez příslušenství činí odhadem 95 m2. Na základě informací získaných z náhledu do katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa a ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu Znaleckého ústavu odhad užitné plochy domu činí 85 m2. Půdorys domu ani jiná technická dokumentace nebyly k dispozici. Plocha pozemku zahrady činí 176 m2, celková výměra pozemků dohromady pak 372 m2.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077527/Velke/DR00077527~eaowh_1.jpg
obrázek 1/9
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077527/Velke/DR00077527~2khh9_2.jpg
obrázek 2/9
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077527/Velke/DR00077527~jtvwr_3.jpg
obrázek 3/9
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077527/Velke/DR00077527~cqm1p_4.jpg
obrázek 4/9
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077527/Velke/DR00077527~pg5tn_5.jpg
obrázek 5/9
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077527/Velke/DR00077527~q8vm0_6.jpg
obrázek 6/9
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077527/Velke/DR00077527~1k17a_7.jpg
obrázek 7/9
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077527/Velke/DR00077527~5bmyc_8.jpg
obrázek 8/9
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077527/Velke/DR00077527~ck8ax_9.jpg
obrázek 9/9
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Křivánek Lukáš, Mgr.

IČO: 01825992   DIČ:
T. G. Masaryka 623/12, 360 01 Karlovy Vary
Telefon 353 224 896
www.eukv.cz
e-mail: podatelna@eukv.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
NeutriCS, a. s.
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Exekutorský úřad Liberec
nejnižší podání: 1 240 Kč
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Dražba bytu 2+kk (40,90 m2), Praha 4
nejnižší podání: 923 334 Kč
Dražba garáže s pozemkem, okr. Česká Lípa
nejnižší podání: 100 000 Kč