Úvodní stránka >> Dražby >> DR00078106

Rodinný dům v obci Bystré, okr. Svitavy

Bystré, okres Svitavy, kraj Pardubický
Rodinný dům v obci Bystré, okr. Svitavy
Nejnižší podání
226 666 Kč
Datum Konání
16.05.2019 v 10:10
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
226 666 Kč340 000 Kč3 000 Kč70 000 Kč-
Předmětem ocenění je objekt rodinného domu, číslo popisné 189.Stavba je s jedním nadzemním podlažím a s půdním prostorem pod sedlovoustřechou a pultovou střechou nad boční částí přístavby. Objekt byl postavenokolo roku 1930 na stavební parcele číslo 304. Všechny konstrukce dlouhodobéživotnosti i většina konstrukcí krátkodobé životnosti je v objektu původní, zroku výstavby. Objekt je ve stádiu započaté rekonstrukce, která ale nenídokončena, boční přístavba je pouze ve stádiu hrubé stavby.Vnitřní účelová dispozice:- 1. NP: obytné pokoje,hrubá stavba přístavby,- podkroví: volný půdní prostor.Základové konstrukce stavby jsou běžného zakládání z prostéhobetonu, vytvořené jako betonové pasy proložené kamenem. Podezdívka je kamenná.Svislé nosné konstrukce stavby jsou smíšené zděné, z plných pálených cihel a zkamene, přístavba je z tvárnic. Stropní konstrukce jsou provedeny s rovnýmpodhledem a s viditelnými trámy. Krov je dřevěný vaznicový trámový. Zastřešeníje tvořeno sedlovou střechou a pultovou střechou nad boční částí. Střešníkrytina je z pálených tašek. Klempířské konstrukce jsou osazeny na jednépolovině z pozinkovaného plechu, ostatní chybí. Vnitřní omítky jsou dvouvrstvévápenné hladké, poškozené. Fasádní omítka je na části objektu jednovrstváhrubá. Venkovní obklad není proveden. Dveře jsou osazeny dřevěné plné. Vratanejsou osazena. Okna jsou osazena dřevěná jednoduchá, ven a dovnitř otevíravá.Podlahy v obytných pokojích jsou s nášlapnými vrstvami. Možnost vytápění jekamny na tuhá paliva. V objektu je proveden rozvod elektroinstalace. Bleskosvodnení na objektu osazen. Instalace plynu není provedena. Kanalizace jeprovedena. Ostatní konstrukce nejsou v objektu provedeny.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078106/Velke/DR00078106~92930_1.jpg
obrázek 1/2
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078106/Velke/DR00078106~lqfi8_2.jpg
obrázek 2/2
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Černošková Lenka, Mgr.

IČO: 66243505   DIČ: CZ516028192
Dolní 71, 796 01 Prostějov
Telefon 582 336 099, 582 336 100, 582 336 101  Fax 582 336 102
www.exekutor-prostejov.cz/
e-mail: podatelna@exekutor-prostejov.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Dražba garáže s pozemkem, okr. Česká Lípa
nejnižší podání: 100 000 Kč
Dražba bytu 2+kk (40,90 m2), Praha 4
nejnižší podání: 923 334 Kč
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor