Úvodní stránka >> Dražby >> DR00078504

Rodinný dům - Lhota-Vlasenice

Lhota-Vlasenice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina
Rodinný dům - Lhota-Vlasenice
Nejnižší podání
1 138 800 Kč
Datum Konání
13.08.2019 v 10:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
1 138 800 Kč1 708 200 Kč10 000 Kč50 000 Kč-

Předmětem dražby nemovitých věcí v rámci exekučního řízení je rodinný dům včetně pozemků. Nemovitá věc zapsaná na LV č. 118 k. ú. Vlasenice u Kamenice nad Lipou se nachází v obci Lhota – Vlasenice.

Jedná se o zděnou stavbu ze smíšeného zdiva s jedním nadzemním podlažím a s podkrovím. Dále o hospodářská stavení také o jednom nadzemním podlaží. V půdorysu tvoří objekt pro bydlení společně s hospodářskými budovami a vstupní branou téměř uzavřený ucelený blok s dvorem uprostřed.

Exteriér domu je v původním zanedbaném stavu. Na objektu jsou pozůstatky bílé fasády. Obvodové zdivo je z velké části odkryto. Střecha objektu je sedlová s původní střešní krytinou z eternitových desek. Okna jsou v některých částech původní dřevěná a v některých částech nová plastová. Hlavní vstup do domu je skrz kovovou branku.

Znaleckému ústavu nebyl umožněn vstup do vnitřních prostor objektu, není tudíž znám technický stav vnitřních prostorů. Z tohoto důvodu bude pro účel ocenění předpokládán standardní stav vnitřních prostorů s přihlédnutím ke špatnému stavebně technickému stavu celého objektu.

Zahrada lemuje stavební objekty ze tří stran. Na pozemcích zahrady se nachází pouze vzrostlá zeleň. Nenachází se zde žádné další stavby, nebo příslušenství. Pozemky zahrady nejsou oploceny. Kovovým a zděným plotem je vymezen pouze prostor dvora mezi objekty.

Objekt je od silničních komunikací oddělen pruhem zeleně. Vstup a vjezd na pozemky je možný přes pozemky ve vlastnictví obce Lhota – Vlasenice. Hlavní vstup do objektu je zajištěn dřevěnou branou, ke které vede od silniční komunikace nezpevněná cesta.

V katastru nemovitostí je parcela parc. č. St. 11 vedena jako zastavěná plocha a nádvoří, je na ní umístěna stavba k bydlení č. p. 13 a její výměra činí 1 513 m2. Parcela parc. č. 4 je vedena jako ostatní plocha, se způsobem využití jako manipulační plocha a má výměru 81 m2. Pozemky parc. č. 17/3 a 17/4 jsou vedeny jako vodní plocha o výměře 21 m2 a 149 m2. Pozemky parc. č. 204/2 a 488/33 jsou vedeny jako zahrada a jejich výměra činí 1 965 m2 a 30 m2.

Zastavěná plocha objektu k bydlení činí odhadem 250 m2. Na základě informací získaných z náhledu do katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa a ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu Znaleckého ústavu odhad užitné plochy domu činí 225 m2. Půdorys domu ani jiná technická dokumentace nebyly k dispozici. Plocha pozemků činí celkem 3 759 m2.

V územním plánu obce jsou pozemky vedeny převážně jako plochy bydlení – venkovské. Pozemky parc. č. 17/3 a 17/4 jsou v územním plánu označeny jako plochy veřejných prostranství. Dále lze z územního plánu obce vyčíst, že v ulicích v těsné blízkosti objektu prochází vedení kanalizace. Na základě náhledu do územního plánu a místního šetření bylo zjištěno, že na pozemcích vedených jako vodní plocha se vodní plocha nevyskytuje. Jedná se o zatravněný pozemek. Vzhledem ke skutečnosti, že se pozemky parc. č. 17/3 a 17/4 nachází v jiné části katastrálního území a netvoří s objektem pro bydlení jeden funkční celek, budou oceněny samostatně, jako trvalý travní porost.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078504/Velke/DR00078504~1q3ri_1.jpg
obrázek 1/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078504/Velke/DR00078504~0xx98_2.jpg
obrázek 2/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078504/Velke/DR00078504~2oqah_3.jpg
obrázek 3/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078504/Velke/DR00078504~di1ni_4.jpg
obrázek 4/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078504/Velke/DR00078504~nu58s_5.jpg
obrázek 5/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078504/Velke/DR00078504~6r48u_6.jpg
obrázek 6/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078504/Velke/DR00078504~hmelv_7.jpg
obrázek 7/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078504/Velke/DR00078504~odt3q_8.jpg
obrázek 8/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078504/Velke/DR00078504~8cktk_9.jpg
obrázek 9/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078504/Velke/DR00078504~k8lph_10.jpg
obrázek 10/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078504/Velke/DR00078504~l0ciu_11.jpg
obrázek 11/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078504/Velke/DR00078504~fmn7b_12.jpg
obrázek 12/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078504/Velke/DR00078504~gubet_13.jpg
obrázek 13/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078504/Velke/DR00078504~f0edn_14.jpg
obrázek 14/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078504/Velke/DR00078504~g82k5_15.jpg
obrázek 15/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078504/Velke/DR00078504~5qjde_16.jpg
obrázek 16/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078504/Velke/DR00078504~c04o0_17.jpg
obrázek 17/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078504/Velke/DR00078504~c61dm_18.jpg
obrázek 18/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078504/Velke/DR00078504~q3u0c_19.jpg
obrázek 19/20
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078504/Velke/DR00078504~utgre_20.jpg
obrázek 20/20
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Křivánek Lukáš, Mgr.

IČO: 01825992   DIČ:
T. G. Masaryka 623/12, 360 01 Karlovy Vary
Telefon 353 224 896
www.eukv.cz
e-mail: podatelna@eukv.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
120 EX 4717/06 -  pozemky v k.ú. Orasice
nejnižší podání: 126 000 Kč
120 EX 289/15-284  rodinný dům v Měrunicích
nejnižší podání: 262 500 Kč
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Dražba pozemku (2 636 m2), okr. Zlín
nejnižší podání: 43 334 Kč
Dražba bytu 3+1 (71,90 m2), Praha - Žižkov
nejnižší podání: 3 200 000 Kč