Úvodní stránka >> Dražby >> DR00078870

Dražba podílu id. 1/2 na pozemcích v obci Zelenecká Lhota, okres Jičín

Zelenecká Lhota, okres Jičín, kraj Královéhradecký
Dražba podílu id. 1/2 na pozemcích v obci Zelenecká Lhota, okres Jičín
Nejnižší podání
411 400 Kč
Datum Konání
20.11.2019 v 13:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
411 400 Kč617 000 Kč5 000 Kč50 000 Kč-
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na nemovitých věcech sestávající z pozemku pozemku p.č. 9/12 - ovocný sad, o výměře 2.584 m2; pozemku p.č. 117/1 - trvalý travní porost, o výměře 154 m2; pozemku p.č. 117/3 - trvalý travní porost, o výměře 3.643 m2; pozemku p.č. 119/1 - ostatní plocha, o výměře 381 m2; pozemku p.č. 119/2 - ostatní plocha, o výměře 989 m2; pozemku p.č. 119/3 - ostatní plocha, o výměře 669 m2; pozemku p.č. 120/2 - orná půda, o výměře 767 m2; pozemku p.č. 120/10 - orná půda, o výměře 15.611 m2; pozemku p.č. 120/18 - orná půda, o výměře 2.827 m2; pozemku p.č. 120/23 - orná půda, o výměře 1.588 m2; pozemku p.č. 227/9 - trvalý travní porost, o výměře 5.650 m2; pozemku p.č. 227/10 - trvalý travní porost, o výměře 1.032 m2; pozemku p.č. 235/60 - orná půda, o výměře 6.723 m2; pozemku p.č. 261/51 - orná půda, o výměře 1.464 m2; vše v k.ú. Zelenecká Lhota, obec Zelenecká Lhota, okres Jičín.Pozemky p.č. 9/12, p.č. 117/1, p.č. 117/3, p.č. 119/1, p.č. 119/2, p.č. 119/3, p.č. 120/2, p.č. 120/10, p.č. 120/18 a p.č. 120/23 jsou situovány v jižní části obce Zelenecká Lhota, tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Zpevněná komunikace se nachází cca 40 m od předmětu ocenění. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.Pozemky p.č. 227/9, p.č. 227/10 a p.č. 235/60 jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 261/51 je situovaný v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078870/Velke/DR00078870~ykbve_1.jpg
obrázek 1/14
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078870/Velke/DR00078870~56tom_2.jpg
obrázek 2/14
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078870/Velke/DR00078870~f2gko_3.jpg
obrázek 3/14
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078870/Velke/DR00078870~ap1ow_4.jpg
obrázek 4/14
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078870/Velke/DR00078870~jmnky_5.jpg
obrázek 5/14
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078870/Velke/DR00078870~lsspb_6.jpg
obrázek 6/14
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078870/Velke/DR00078870~pexio_7.jpg
obrázek 7/14
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078870/Velke/DR00078870~sj5vx_8.jpg
obrázek 8/14
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078870/Velke/DR00078870~kiqfq_9.jpg
obrázek 9/14
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078870/Velke/DR00078870~r896h_10.jpg
obrázek 10/14
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078870/Velke/DR00078870~0xqv8_11.jpg
obrázek 11/14
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078870/Velke/DR00078870~7m8ly_12.jpg
obrázek 12/14
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078870/Velke/DR00078870~r2wqx_13.jpg
obrázek 13/14
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078870/Velke/DR00078870~lk38o_14.jpg
obrázek 14/14
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor

IČO: 72043202   DIČ: CZ7803135681
Masarykovo nám. 4/44, 789 01 Zábřeh
Telefon 583 550 263  Fax 583 411 350
www.exekucesumperk.cz/
e-mail: drazby@exekucesumperk.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Dražba pozemku (2 636 m2), okr. Zlín
nejnižší podání: 43 334 Kč
Dražba objektu kovovýroby, okr. Praha - východ
nejnižší podání: 2 266 667 Kč
Dražba bytu 3+1 (71,90 m2), Praha - Žižkov
nejnižší podání: 3 200 000 Kč
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
120 EX 4717/06 -  pozemky v k.ú. Orasice
nejnižší podání: 126 000 Kč
120 EX 289/15-284  rodinný dům v Měrunicích
nejnižší podání: 262 500 Kč