Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079103

DRAŽBA 11299/10 - Chata v obci Křemže, okres Český Krumlov

Křemže, okres Český Krumlov, kraj Jihočeský
DRAŽBA 11299/10 - Chata v obci Křemže, okres Český Krumlov
Nejnižší podání
116 667 Kč
Datum Konání
29.01.2020 v 13:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
116 667 Kč175 000 Kč3 000 Kč11 000 Kč116 667 Kč

Oceňovanýpozemek parc.č. 949/1 o výměře 20 m2 je evidovaný v katastru nemovitostíjako zastavěná plocha a nádvoří. Součástí pozemku je stavba č. e. 5, stavba prorodinnou rekreaci.

 

Povinnýse přes písemnou výzvu místního šetření nezúčastnil a nebyla umožněna prohlídkaoceňované nemovitosti. Byla provedena pouze venkovní obhlídka a veškeré informacebyly získány z veřejné dostupných zdrojů. Některé prvky, zejména vnitřnívybavení objektu nebyly zjištěny, pro potřebu tohoto znaleckého posudku jsouuvažovány jako standardní, jejich stáří, stav a další životnost je odhadnutaodborným odhadem zpracovatele. Stavba je bez viditelných statických poruch ajejich stavebně technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavbya použitým materiálům.

 

Oceňovanýrekreační objekt je samostatnou stavbou a má jedno nadzemní podlaží. Stavbanemá podsklepení, není zde půda a je zde vybudováno obytné podkroví. Odhadembyl objekt postaven v roce 1975.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079103/Velke/DR00079103~lnnjp_1.jpg
obrázek 1/2
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079103/Velke/DR00079103~e42ik_2.jpg
obrázek 2/2
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: