Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079304

DRAŽBA 8890/07 - Pozemky v obci Vilémov, okres Děčín

Vilémov, okres Děčín, kraj Ústecký
DRAŽBA 8890/07 - Pozemky v obci Vilémov, okres Děčín
Nejnižší podání
860 000 Kč
Datum Konání
08.04.2020 v 10:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
860 000 Kč1 290 000 Kč30 000 Kč90 000 Kč-

Předmětemocenění je několik pozemků v obci Vilémov, k.ú. Vilémov u Šluknova, které jsoushodně dle územního plánu regulované jako plochy bydlení.

 

Pro účelyocenění je účelné ocenit pozemky tak, jako jsou v současné době užívané – tedyzda tyto na sebe přímo navazují a tvoří tak funkční celek či zda se jedná osamostatné pozemky. Pro tyto účely byly pozemky rozděleny na celkem čtyřisamostatné celky.

 

I)Pozemek parc. č. 12/7:

Oceňovanýpozemek je v KN evidovaný jako trvalý travní porost, s plochou 1.193 m2. Územníplán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako „B“ - plochy bydlení. Jednáse o velmi pěkný pozemek k možnému zastavění.

 

II)Pozemek parc. č. 22/1:

Oceňovanýpozemek je v KN evidovaný jako trvalý travní porost, s plochou 270 m2. Územníplán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako „B“ - plochy bydlení. Jednáse o samostatný pozemek k možnému zastavění.

 

III)Pozemky parc. č. 26, 28/3, 537/2:

Tytopozemky spolu tvoří logický funkční celek – jedná se o pozemky využívané reálnějako zahrada u domu č.p. 9.

- parc.č. 26 je v KN evidovaná jako zahrada o výměře 205 m2

- parc.č. 28/3 je v KN evidovaná jako trvalý travní porost o výměře 159 m2

- parc.č. 537/2 je v KN evidovaná jako ostatní plocha o výměře 111 m2

 

Územníplán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako „B“ - plochy bydlení.Pozemky jsou rovinaté, s venkovními úpravami a stavbami dřevěných kotců prodrobné zvířectvo.

 

IV)Pozemek parc. č. 325/4:

Oceňovanýpozemek je v KN evidovaný jako zahrada, s plochou 727 m2. Územní plán stanoví,že plocha pozemku je regulována jako „B“ - plochy bydlení. Pozemek je mírnsvažitý, reálně využívaný jako zahrada kolem domu č.p. 160. Na pozemku se  nachází venkovní úpravy spočívající voplocení a úpravě ploch.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079304/Velke/DR00079304~k3nhi_1.jpg
obrázek 1/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079304/Velke/DR00079304~wcwhl_2.jpg
obrázek 2/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079304/Velke/DR00079304~f6oaw_3.jpg
obrázek 3/3
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Liberec
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych