Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079387

Dražba pozemku (1 361 m2) - podíl 1/2, okr. Vyškov

Slavkov u Brna, okres Vyškov, kraj Jihomoravský
Dražba pozemku (1 361 m2) - podíl 1/2, okr. Vyškov
Nejnižší podání
200 000 Kč
Datum Konání
08.04.2020 v 10:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
200 000 Kč300 000 Kč1 000 Kč20 000 Kč-
Oceňovaný pozemek p.č. 3629/3 je situován v severní okrajové části obce Slavkov u Brna, vzahrádkářské kolonii, v okolí rekreačních chat a pozemků zahrad. Pozemek je dle ÚPD veden jakoplocha RI - rekreační.VYUŽITÍ HLAVNÍ :- rekreační chaty a rekreační domky vybudované na pozemcích zahrad;VYUŽITÍ PŘÍPUSTNÉ :- stavby pro rodinnou rekreaci - rekreační chaty, rekreační domky- skleníky, altány, venkovní krby, bazény, maloplošná hřiště;- stavby a zařízení související s využitím hlavním;- stavby nezbytného oplocení;- zeleň, travnaté plochy pro oddech a slunění;- byt správce (majitele);- stavby pro stravování, občerstvení, sociální zařízení (u větších chatových osad);- související nezbytná obslužná dopravní infrastruktura a zařízení technické vybavenosti;VYUŽITÍ NEPŘÍPUSTNÉ :- stavby pro hospodářská zvířata;stavby pro výrobu, průmysl, autobazary, sklady;- čerpací stanice pohonných hmot;- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným;PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ :- výšková regulace zástavby - hřeben střechy max. 1 NP a podkroví- intenzita využití pozemků, koeficient míry využití pozemků - 0,2Pozemek je vzdálen cca. 1,5 km od centra obce a jeho komplexní občanské vzdálenosti (síť úřadů,knihovna, pošta, MŠ, ZŠ, ZuŠ, kino, zámek, divadlo, muzeum, obchody, sportoviště, lékaři,lékárny, poliklinika, restaurační zařízení a autobusová zastávka). Místním šetřením zjištěno, že naoceňovaném pozemku právě probíhá výstavba staveb - z části je hotová dřevěná obvodovákonstrukce, betonové základy a dřevěná podlaha, dále probíhá vyzdění plotu a odkanalizování. Kedni ocenění je pozemek oplocen provizorním plotem, převážně z pletiva, v zadní části z dřevěnýchpalet. Na pozemku se nachází nadzemní stavba bazénu a dále jsou provedeny výkopové práce,zemina je uskladněna v zadní části pozemku. Pozemek je přístupný z dvou stran, vždy po veřejnéštěrkové komunikaci. Území je z části zainvestované, pozemek je napojen na NN.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079387/Velke/DR00079387~mb6nc_1.jpg
obrázek 1/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079387/Velke/DR00079387~t1nd3_2.jpg
obrázek 2/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079387/Velke/DR00079387~4qytl_3.jpg
obrázek 3/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079387/Velke/DR00079387~0r3vw_4.jpg
obrázek 4/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079387/Velke/DR00079387~hl2xf_5.jpg
obrázek 5/5
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda

IČO: 72694041   DIČ: CZ8211131126
Beranových 130, 199 00 Praha 9 – Letňany
Telefon 734 412 964
www.eupraha9.cz
e-mail: urad@eupraha9.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Exekutorský úřad Liberec