Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079489

Dražba podílu id. 1/12 na zemědělských pozemcích v obci Chotiněves, okres Litoměřice

Chotiněves, okres Litoměřice, kraj Ústecký
Dražba podílu id. 1/12 na zemědělských pozemcích v obci Chotiněves, okres Litoměřice
Nejnižší podání
33 400 Kč
Datum Konání
11.06.2020 v 13:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
33 400 Kč50 000 Kč4 000 Kč10 000 Kč-
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 na nemovitých věcech, a to: pozemku p.č. 566/10 - orná půda, o výměře 1.321 m2; pozemku p.č. 636/5 - orná půda, o výměře 2.733 m2; pozemku p.č. 636/11 - trvalý travní porost, o výměře 1.231 m2; pozemku p.č. 657/6 - ostatní plocha, o výměře 93 m2; a pozemku p.č. 660/11 - orná půda, o výměře 5.524 m2; vše v k.ú. Chotiněves, obec Chotiněves, okres Litoměřice, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.Předmětem dražby je dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/12 nemovité věci - pozemku p.č. 641/3 - orná půda, o výměře 6.859 m2; v k.ú. Jištěrpy, obec Chotiněves, okres Litoměřice, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079489/Velke/DR00079489~32m51_1.jpg
obrázek 1/2
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079489/Velke/DR00079489~br5vr_2.jpg
obrázek 2/2
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor

IČO: 72043202   DIČ: CZ7803135681
Masarykovo nám. 4/44, 789 01 Zábřeh
Telefon 583 550 263  Fax 583 411 350
www.exekucesumperk.cz/
e-mail: drazby@exekucesumperk.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Exekutorský úřad Liberec
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych