Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079541

Dražba zemědělského pozemku (699 m2) - podíl 1/8, okr. Hradec Králové

Černilov, okres Hradec Králové, kraj Královéhradecký
Dražba zemědělského pozemku (699 m2) - podíl 1/8, okr. Hradec Králové
Nejnižší podání
1 080 Kč
Datum Konání
25.06.2020 v 10:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
1 080 Kč1 080 Kč300 Kč400 Kč-
Zájmový pozemek se nachází na jižním okraji zástavby a přímo navazuje na zastavěné územíobce. Pozemek parc.č. 1905/51 druhu orná půda o výměře 699 m2 je ve tvaru zakřiveného úzkéhopruhu v šíří cca 3,2 až 4 m a délce cca 190 m. Severní okraj pozemku přímo navazuje na sousednípozemek parc.č. 2899/1, který slouží jako částečně zpevněná cesta a zájmový pozemek napojujena komunikační systém obce. Severní okraj zájmového pozemku parc.č.1905/51 leží cca 200 mvýchodně od silnice II. tř. č. 308 z Hradce Králové na Černilov a cca 125 m jižně od páteřníkomunikace obcí. Pozemek je zatravněn a nenacházejí se na něm žádné trvalé porosty. Ač jepozemek v katastru nemovitostí veden jako orná půda, nemá charakter zemědělského pozemku anení možné ho jako zemědělský pozemek ocenit. Zájmový pozemek se nachází v urbanizovanémúzemí obce. Dle platného Územního plánu obce Černilov leží v návrhových plochách pro funkčnívyužití zastavitelná zóna venkovského typu. Dle umístění i tvaru pozemku je zřejmé, že je určenpro budoucí využití jako místní komunikace. Při ocenění je tedy nutno vycházet z ceny pozemkůcharakteru komunikace.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079541/Velke/DR00079541~1b6yk_1.jpg
obrázek 1/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079541/Velke/DR00079541~q3pp9_2.jpg
obrázek 2/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079541/Velke/DR00079541~w1hmn_3.jpg
obrázek 3/3
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Exekutorský úřad Liberec

IČO: 40846415   DIČ: CZ6710161931
Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec
Telefon 485 104 163  Fax 485 104 271
www.exekuceliberec.cz
e-mail: urad@exekuceliberec.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor