Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079542

Dražba pozemku (472 m2) - podíl 1/48, okr. Hradec Králové

Černilov, okres Hradec Králové, kraj Královéhradecký
Dražba pozemku (472 m2) - podíl 1/48, okr. Hradec Králové
Nejnižší podání
2 410 Kč
Datum Konání
25.06.2020 v 10:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
2 410 Kč2 410 Kč300 Kč1 000 Kč-
Zájmový pozemek se nachází ve východní části obce Černilov ve vzdálenosti cca 900 m východněod OÚ. Pozemek se rozkládá v zastavěném území obce, jižně od páteřní komunikace, která obcíprochází ve směru V-Z. Pozemek parc.č. 2899/1 druhu ostatní plocha se způsobem využití ostatníkomunikace o výměře 472 m2 je ve tvaru zakřiveného úzkého pruhu v šíří cca 3 až 6 m a délcecca 110 m. Severní okraj pozemku přímo navazuje na páteřní komunikaci a to v místě cca 60 mvýchodně od křižovatky silnice II. tř. č. 308 z Hradce Králové na Černilov. Pozemek částečnězpevněn štěrkodrtí a nenacházejí se na něm žádné trvalé porosty. Pozemek slouží jako místníobecní komunikace a zajišťuje přístup k několika nemovitostem. Zájmový pozemek se nacházív zastavěném a urbanizovaném území obce. Dle platného Územního plánu obce Černilov ležíve funkčních plochách „zóna venkovského typu“. Dle evidence v KN i dle skutečného využití jezřejmé, že se jedná o pozemek pod komunikací a pozemek charakteru stavebního. Při ocenění jetedy nutno vycházet z ceny pozemků charakteru komunikace.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079542/Velke/DR00079542~1xwqq_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Exekutorský úřad Liberec

IČO: 40846415   DIČ: CZ6710161931
Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec
Telefon 485 104 163  Fax 485 104 271
www.exekuceliberec.cz
e-mail: urad@exekuceliberec.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor