Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079597

Dražba pozemků (27 870m2) - podíl 2/14, okr. Chrudim

Luže, okres Chrudim, kraj Pardubický
Dražba pozemků (27 870m2) - podíl 2/14, okr. Chrudim
Nejnižší podání
50 080 Kč
Datum Konání
23.07.2020 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
50 080 Kč75 120 Kč1 000 Kč10 000 Kč-
LV 148Draženépozemky parc. č. 119 a parc. č. 120 se nacházejí cca 650 m severovýchodně odokraje zastavěné obce Jenišovice. Jedná se o téměř sousedící pozemkynepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ornápůda o výměře 11.592 m2. Pozemky nejsou v terénu blížeohraničené a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly pozemkyvyužívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. LV 159Draženépozemky parc. č. 262/16 a parc. č. 284/2 se nacházejí cca 700 m severozápadněod okraje zastavěné části obce Srbce. Jedná se o téměř sousedící pozemkynepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ornápůda o celkové výměře 7.579 m2. Na západní straně je pozemek parc.č. 262/16 ohraničený zpevněnou cestou a oba pozemky se nacházejí v lánu.V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vedezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 414/38, který je vevlastnictví Pardubického kraje. LV 270Draženýpozemek parc. č. 266/53 se nachází cca 130 m východně od okraje zastavěné částiobce Jenišovice. Jedná se o pozemek tvaru úzkého pásu. V Katastrunemovitostí je pozemek vedený jako vodní plocha o výměře 164 m2. Napozemku se nachází koryto místního potoka. V době oceňování byl pozemekvyužívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. LV  435Draženépozemky parc. č. 266/42, parc. č. 270/11, parc. č. 331, parc. č. 332 a parc. č.333 se nacházejí cca 120 m východně a cca 650 m jihovýchodně od okrajezastavěné části obce Jenišovice. Jedná se o dva nesousedící souboryzemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsoupozemky vedené jako trvalý travní porost a orná půda o celkové výměře 12.445 m2.Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. Napozemku parc. č. 266/53 se nachází koryto místního potoka. V době oceňováníbyly pozemky využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. 
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079597/Velke/DR00079597~8t0op_1.jpg
obrázek 1/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079597/Velke/DR00079597~omyq8_2.jpg
obrázek 2/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079597/Velke/DR00079597~1v8qb_3.jpg
obrázek 3/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079597/Velke/DR00079597~qto6m_4.jpg
obrázek 4/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079597/Velke/DR00079597~42x7p_5.jpg
obrázek 5/5
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba bytu 1. NP, okr. Litoměřice
nejnižší podání: 373 333 Kč