Důležité odkazy

Vědět kde najít informace na internetu je mnohdy problematické. Zapamatovat si názvy internetových adres mnohdy nemožné. Připravili jsme pro vás ucelený přehled důležitých internetových adres pro vaše rychlé využití.

Ministerstva, úřady a další instituce

Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES)
Česká advokátní komora
Český statistický úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
JUSTICE.CZ – Oficiální server českého soudnictví
Katastrální úřady
Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo spravedlnosti
Notářská komora ČR
Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR
Portál veřejné správy ČR
Sdružení nájemníků ČR
Svaz českých a moravských bytových družstev

Registry a databáze

Centrální adresa - veřejné informace o dražbách
Centrální evidence exekucí ČR
Česká asociace dražebníků
Katastr nemovitostí (bezplatné nahlížení)
Obchodní rejstřík
Výpis z obchodního rejstříku (www.justice.cz)
Živnostenský restřík

Banky

Citibank
Česká národní banka
Česká spořitelna
ČSOB
E-banka
GE capital bank
ING bank
Komerční banka
Raiffeissenbank
UniCredit Bank

Bezpečnost a spravedlnost

Policie
Soudy
Umělecká díla a předměty kulturní hodnoty v evidenci Policie České republiky

Konkursní řízení

Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR

Zákony, vyhlášky a další normativní právní akty

Zákon o veřejných dražbách (zákon č. 26/2000 Sb.)
Zákon o veřejných zakázkách (zákon č. 137/2006 Sb.)
Exekuční řád (zákon č.120/2001 Sb.)
Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.)
Zákon o dani z příjmů
Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti
Obchodní zákoník – část „družstvo“

Ostatní

Bussines.center.cz (aktuální znění zákonů)
Centrální adresa
Centrum.cz
Plátci daně z přidané hodnoty – DPH
Seznam.cz
Státní správa
Vše k oceňování nemovitosti
Zlaté stránky (telefonní kontakty)
Mgr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba rodinného domu, okr. Litoměřice
nejnižší podání: 410 600 Kč
Dražba RD s pozemkem, okr. Bruntál
nejnižší podání: 175 000 Kč
Držba pozemku - ovocný sad (4 486 m2), okr. Přerov
nejnižší podání: 144 000 Kč
Dražba RD s pozemky, okr. Jeseník
nejnižší podání: 205 000 Kč
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Dražba haly (sklad a kanceláře), okr. Prachatice
nejnižší podání: 810 000 Kč
Dražba pozemků (427 m2), Praha - Libuš
nejnižší podání: 547 500 Kč
Exekutorský úřad Liberec
Dražba garáže - podíl 1/3, okr. Cheb
nejnižší podání: 16 000 Kč
Dražba RD s pozemky a příslušenstvím, okr. Liberec
nejnižší podání: 933 334 Kč
Dražba budovy s pozemky a příslušenstvím, okr. Cheb
nejnižší podání: 6 226 667 Kč
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
120 EX 23163/10 pozemky v k.ú. Moravská Ostrava
nejnižší podání: 170 000 Kč
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor