Statistiky dražeb podle typu majetku

počet dražeb podle podle kategorie movitého resp. nemovitého majetku

nemovitosti: celkem 768 dražeb

rodinné domy, obytné stavby21628%
pozemky bez zařazení12716%
zemědělská půda11014%
vlastnické podíly10113%
byty7710%
zahrady a sady334%
rekreační objekty243%
průmyslové objekty, skladové prostory192%
garáže162%
stavební pozemky, nedokončené stavby121%
ostatní111%
lesní a vodní plochy101%
administrativní budovy, celky30%
bytové domy30%
nedokončené stavby20%
soubor nemovitostí a věcí movitých20%
restaurace20%

movitý majetek: celkem 84 dražeb

ostatní2226%
spotřební zboží1517%
spotřební elektronika1315%
osobní automobily a jiné dopravní prostředky1214%
počítačové a programové vybavení67%
průmyslové stroje a zařízení33%
zbraně a vojenský materiál33%
stavební, zemědělské a manipulační stroje a mechanizace22%
vlastnické podíly22%
cenné papíry22%
telekomunikační a spojová technika11%
umělecké předměty a díla11%
šperky, zlato, drahé kovy11%
majetková účast, pohledávky11%

Údaje jsou pouze informační. Blíže viz. všeobecné podmínky serveru.

Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Exekutorský úřad Liberec
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.