Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082538

DRAŽBA 7222/22 - Pozemky v obci Sloveč, okres Nymburk, katastrální území Kamilov

Sloveč 1, 289 03 Sloveč, okres Nymburk, kraj Středočeský
DRAŽBA 7222/22 - Pozemky v obci Sloveč, okres Nymburk, katastrální území Kamilov
Nejnižší podání
666 667 Kč
Datum Konání
11.10.2023 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
666 667 Kč1 000 000 Kč15 000 Kč70 000 Kč-
Zahájeníelektronické dražby: dne 11.10.2023 v 11:00 hod.Pozemkyv obci Sloveč, okres Nymburk, katastrální území Kamilov Jednáse o pozemek parc. č. st. 1, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využitízbořeniště a pozemek parc. č. 1/1, který je v katastru nemovitostí veden jakozahrada. Celková plocha pozemků činí 622 m2. Dleúzemního plánu jsou pozemky regulovány jako plochy bydlení. Sklonpozemků je rovinatý. Pozemky jsou oploceny pletivem do ocelových sloupků arostou na nich okrasné a náletové dřeviny. Napozemku parc. č. st. 1 se nachází stavba nezapsaná v katastru nemovitostí. Dlesdělení stavebního úřadu bylo v roce 2012 vydáno povolení na výstavburekreačního objektu na pozemku parc. č. st. 1. Stavba nebyla dosudzkolaudována. Stavbamá dřevěnou konstrukci z OSB desek, střecha je sedlová, střešní krytinu tvoříbetonová taška, okna v objektu jsou dřevěná, jedno okno je plastové. Objektnemá vchodové dveře. Vytápění je zajištěno pravděpodobně lokálními kamny.Objekt je v neudržovaném stavu. Vstup do objektu nebyl umožněn. Na pozemekje přivedena elektřina a zřejmě přípojka na veřejný vodovod. V této části obcenení plynovod. Obec nemá veřejnou kanalizaci, odpady jsou pravděpodobně svedenydo jímky. Přístupje bezproblémový po zpevněné obecní cestě.  Naoceňovaném pozemku parc. č. st. 1 vázne věcné břemeno dodavatelů energií - bezvlivu na cenu pozemku.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082538/Velke/DR00082538~tuivp_1.jpg
obrázek 1/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082538/Velke/DR00082538~f5iqp_2.jpg
obrázek 2/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082538/Velke/DR00082538~yxdrw_3.jpg
obrázek 3/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082538/Velke/DR00082538~hpe2c_4.jpg
obrázek 4/4
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Mika Dalimil JUDr. LL.M.