Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082395

120 DDr 3/23 (2129/01) podíl 1/2 stavby s pozemky v Lysé nad Labem - část Litol, okres Nymburk

Lysá nad Labem, okres Nymburk, kraj Středočeský
120 DDr 3/23 (2129/01) podíl 1/2 stavby s pozemky v Lysé nad Labem - část Litol, okres Nymburk
Nejnižší podání
5 500 000 Kč
Datum Konání
12.07.2023 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
5 500 000 Kč13 230 000 Kč10 000 Kč500 000 Kč-
Nemovité věci tvoří :- pozemek St.711, na kterém jepostavena stavba bez čp/če, zemědělská stavba včetně příslušenství- stavba bez čp/če, zemědělskástavba včetně příslušenství- pozemek parc.č. 14/20vše zapsané na LV č. 3944 prok.ú. Litol, obec Lysá nad LabemPůvodně stavba pro zemědělskouvýrobu byla postavena na počátku 80.let min. století, přičemž projektovádokumentace pochází z let 1974 - 1975. Kolaudační rozhodnutí vydáno v roce1983, nadstavba (jídelna) vybudována v 1. polovině 80. let. mezi dochovanépodklady jsou plány z počátku 90. let na přístavbu haly.V pozdějších letech byla halapřestavěna (změněna) na opravnu automobilů se zázemím a zároveň byly provedenyčástečné rekonstrukce interiérů:- r. 2006 - 2008 - opravastřechy hlavní budovy- cca r. 2016 - 2017 výměnaoken v hale, okna jsou utěsněna jen montážní pěnou- rok 2012 - výměna oken ačástečná izolace v nástavběNa severní štítovou stěnu jeprovedeny přístavba ŽB přístřešku. Příslušenství stavby tvoří rozpadlá dřevěnástodola, dřevěná vedlejší stavba u stodoly, jednoduché přístřešky u východníhranice pozemku, zděná stavba v havarijním stavu (SV okraj pozemku), venkovníúpravy (zpevněné plochy, oplocení, jímka, přípojky IS), drobná zděná vedlejšístavba u jímky (jižní část pozemku).Drobné stavby jsou ve většiněpřípadů v havarijním stavu, zpevněné plochy a pozemky jsou neudržované. Celkovýstavebně - technický stav je zhoršený, vybavení zastaralé. Z těchto důvodůnebyly drobné stavby samostatně hodnoceny.Inženýrské sítě - odběr vodyze studny na pozemku jiného vlastníka (smlouva o odběru vody neexistuje),elektřina světelná i motorová (přes firmu BRAZEL), elektrické rozvody původní.Vytápění kotlem na pevná paliva (kotel je poškozený), rozvody tepla jsoupopraskané. Odkanalizování do jímky na vyvážení, do jímky jsou částečně svedenyodtoky mycí rampy (kontaminace ropnými produkty).
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082395/Velke/DR00082395~ch9fk_1.jpg
obrázek 1/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082395/Velke/DR00082395~i2owk_2.jpg
obrázek 2/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082395/Velke/DR00082395~ax48k_3.jpg
obrázek 3/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082395/Velke/DR00082395~clliy_4.jpg
obrázek 4/4
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Mika Dalimil JUDr. LL.M.

IČO: 71238573   DIČ: CZ7311195782
Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy
Telefon 376 310 088  Fax 376 310 086
www.euk.cz
e-mail: podatelna@euk.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Dražba garáže v obci Cheb
nejnižší podání: 93 334 Kč
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
dražba rodinného domu v Kamenci, okres Karlovy Vary
nejnižší podání: 520 000 Kč
dražba pozemků v k.ú. Korunní, okres Karlovy Vary
nejnižší podání: 656 000 Kč
Exekutorský úřad Liberec