Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082924

DRAŽBA 2845/23 - Rodinný dům a pozemky v obci Včelná, okres České Budějovice

Včelná, okres České Budějovice, kraj Jihočeský
DRAŽBA 2845/23 - Rodinný dům a pozemky v obci Včelná, okres České Budějovice
Nejnižší podání
7 240 000 Kč
Datum Konání
03.07.2024 v 10:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
7 240 000 Kč10 860 000 Kč50 000 Kč700 000 Kč-
Zahájeníelektronické dražby: dne 03.07.2024 v 10:00 hod.Rodinný dům a pozemky v obciVčelná, okres ČeskéBudějovice Pozemek parc. č. 723/360 (orná půda) a pozemek parc.č. 723/712 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 771Včelná, způsob využití: rod. dům, vše v kat. území Včelná, obec Včelná, částobce Včelná, okres České Budějovice, zapsáno na LV 1159. Samostatně stojící, přízemní rodinný dům č.p. 771.Budova je založena na základových pasech s hydroizolací. Konstrukce budovy jezděná a její stavebně - technický stav je odpovídající částečné rozestavěnosti.Dům není podsklepený. Střecha budovy je pultová s krytinou z folie. Jedná se onovostavbu. Okna domu jsou osazena. K domu patří částečně oplocená zahrada avestavěná garáž. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. V domě se nachází technická místnost, pokoj, chodba,pokoj, koupelna, pokoj, předsíň, chodba a druhá nedostavěná koupelna. Dům bylkolaudován před 2 lety. Koupelna je se sprchovým koutem. Podlahy jsou pokrytévinylem, koberci a keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. Dům je určen kdokončení výstavby. V domě se nachází příprava na chytrý dům Loxone. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena napřípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. K domu je přivedena přípojkaplynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je podlahové, tepelnýmčerpadlem. Na pozemku parc. č. 723/712 stojí stavba rodinnéhodomu č.p. 771. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha anádvoří o celkové výměře 231 m2. Pozemek parc. č. 723/360 navazuje na stavebnípozemek parc. č. 723/712 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastrunemovitostí je veden jako orná půda o celkové výměře 611 m2. Pozemky jsourovinaté a travnaté. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy. Pozemky jsoupřístupné přes pozemek parc. č. 723/319 ve vlastnickém právu obce Včelná. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082924/Velke/DR00082924~20kyd_1.jpg
obrázek 1/6
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082924/Velke/DR00082924~tv3lk_2.jpg
obrázek 2/6
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082924/Velke/DR00082924~bn4w0_3.jpg
obrázek 3/6
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082924/Velke/DR00082924~d818n_4.jpg
obrázek 4/6
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082924/Velke/DR00082924~u02j3_5.jpg
obrázek 5/6
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082924/Velke/DR00082924~pha9q_6.jpg
obrázek 6/6
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Dražba garáže v obci Mimoň, okres Česká Lípa
nejnižší podání: 126 667 Kč
Exekutorský úřad Liberec
Mika Dalimil JUDr. LL.M.