Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082551

dražba pozemků v k.ú. Korunní, okres Karlovy Vary

Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary, kraj Karlovarský
dražba pozemků v k.ú. Korunní, okres Karlovy Vary
Nejnižší podání
656 000 Kč
Datum Konání
11.10.2023 v 10:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
656 000 Kč984 000 Kč1 000 Kč70 000 Kč-
Předmětem ocenění jsou pozemky p.č. 2/1, 18/7, 18/14, 18/15, 21/2, 156, 157/3, 158/1, 158/2, 159/2 , které jsou situovány v severovýchodní okrajové části obce Stráž nad Ohří, v části Kamenec, který spadá do k.ú. Korunní. Pozemky jsou situované v jedné lokalitě, ale navzájem na sebenenavazují. Pozemky se nachází mimo zastavěné území.Pozemek p.č. 2/1, 156, 157/3, 158/1 a 158/2 jsou situované jižně od železniční trati, pozemky p.č. 2/1 a 158 na ni svou severní hranicí navazují. Pozemky jsou přístupné z nezpevněné komunikace na pozemku p.č. 565/1 - jedná se o červenou turistickou trasu. Pozemky jsou v ÚPD vedené jakoplochy přírodní, pouze pozemky p.č. 2/1 a 156 jsou z cca. 1/2 vedené jako plocha plánovaného koridoru KD-1. Pozemky jsou v terénu i bez geodetického zaměření dobře identifikovatelné, dle tělesa železniční trati a dle turistické cesty. Na pozemcích se nacházejí smíšené trvalé porostydřevin, porosty jsou náletové a neošetřované, bez tržní hodnoty - hodnota palivového dřeva. Pozemek p.č. 159/2 je situován v prostoru mezi korytem řeky Ohře a tělesem železniční tratě, na železniční trať navazuje svou jižní částí. Pozemek je převážně travnatou plochou, na části s trvalýmiporosty dřevin, v jižní části svažitý směrem k železniční trati, v terénu je bez geodetického zaměření dobře identifikovatelný, není přístupný z veřejné komunikace. Na pozemku se nacházejí smíšené trvalé porosty dřevin, porosty jsou náletové a neošetřované, bez tržní hodnoty - hodnota palivového dřeva. Pozemky p.č. 18/7, 18/14, 18/15 a 21/2 se nacházejí po obou stranách veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 575 ve vlastnictví kraje. Pozemek p.č. 18/14 je situován severně od zpevněné komunikace, v prostoru mezi komunikací a lesními pozemky s porosty, jedná se o převážně o obhospodařovaný pozemek, v honu orných půd, z části o travnatou plochu s náletovými porosty dřevin. A pozemky p.č. 18/7, 18/5 a 21/2 jsou neudržovanými pozemky situovanými na jižní straně zpevněné komunikace. Na pozemcích se nachází náletové trvalé porosty dřevin, převážně křovin, které jsou bez tržní hodnoty - hodnota palivového dřeva.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082551/Velke/DR00082551~jjsjd_1.jpg
obrázek 1/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082551/Velke/DR00082551~mu0xf_2.jpg
obrázek 2/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082551/Velke/DR00082551~5w7ii_3.jpg
obrázek 3/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082551/Velke/DR00082551~vy5wi_4.jpg
obrázek 4/4
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda

IČO: 72694041   DIČ: CZ8211131126
Beranových 130, 199 00 Praha 9 – Letňany
Telefon 734 412 964
www.eupraha9.cz
e-mail: urad@eupraha9.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Mika Dalimil JUDr. LL.M.