Pojistěte svou nemovitost ihned po vydražení

Naše společnost Vám nabízí novou službu v podobě pojištění rizik spojených s nemovitostí ihned po vydražení. Naším novým partnerem je Kooperativa pojišťovna, a. s. Vienna Insurance Group, pojišťovna s více než 20 letou tradicí,  patřící do mezinárodní skupiny Vienna Insurance Group.

S pojištěním rodinného domu od Kooperativy si nemusíte dělat starosti o svůj domov. Ať už ho totiž navštíví jakákoli nepříjemnost, počínaje zabouchnutými dveřmi a prasklým potrubím konče, vše kryje pojištění. Domácí asistence Vám navíc rychle pomohou vzniklý problém vyřešit.

Hlavní výhodou pojištění rodinného domu je pojištění na novou cenu pro nemovitý majetek v dobrém technickém stavu. Stavebnicové řešení produktu umožňuje zvolit si rozsah pojištění podle individuálních možností a potřeb. Do pojištění jsou automaticky zahrnuty i stavební součásti a příslušenství budov nebo staveb sloužících k podnikatelské činnosti.  Lze si také nastavit možnost indexace, která aktualizuje pojistné částky v závislosti na vývoji cen ve stavebnictví.

Co je předmětem pojištění?  Trvale obývaný rodinný dům včetně stavebních součástí, příslušenství a přípojek. Může se jednat i o dům ve výstavbě. Vedlejší objekty na pozemku příslušejícímu k rodinnému domu (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky, skleníky). Dále stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo údržbě rodinného domu.

Vybrat si lze ze dvou variant pojištění PRIMA nebo KOMFORT, které určují, proti jakým nebezpečím budete pojištění.

PRIMA – zahrnuje následující pojistná nebezpečí – živelní pojistná nebezpečí, včetně vodovodních, pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů) proti zkratu či přepětí.

KOMFORT – zahrnuje navíc oproti variantě PRIMA krádež s překonáním překážky nebo loupež, vandalismus, dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, podpětí v elektrorozvodné síti, zatečení atmosférických srážek, poškození nebo zničení věcí aerodynamickým třeskem při přeletu nadzvukových letadel, mechanické poškození zateplení vnějšího pláště budovy jakýmkoli zvířetem, únik vody při pojistné události (úhrada vodného a stočného), havárii rozvodů.

Lze si sjednat i další pojištění, např. pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti, připojištění skel (tímto pojištěním jsou skla pojištěna prakticky proti všem nebezpečím), připojištění elektronických a strojních zařízení proti technickým rizikům, připojištění jmenovitě určených věcí (např. fresky, sochy).

Pokud má klient pojištění sjednané ve variantě KOMFORT, má nárok na využití Domácí asistence.  Jsou to služby zámečníka, instalatéra, elektrikáře, plynaře, topenáře a sklenáře pro případ poruchy nebo havárie. Jedná se až o dva asistenční zásahy za pojistný rok. Limit plnění na jeden zásah je 2000 Kč. Poskytovatelem asistenčních služeb je Global Assistance a. s. a službu lze vyžádat na infolince Kooperativy na telefonu 841 105 105.

Výhodné je sjednání pojištění rodinného domu spolu s pojištěním domácnosti v produktu OPTIMUM. Cenově je zvýhodněno pojištění domácnost i rodinného domu v jedné pojistné smlouvě. V případě pojistné události na nemovitosti a současně i vybavení domácnosti se spoluúčast odečítá pouze jednou.

Zajímavé jsou i slevy, které se pohybují v rozmezí 20 -30 %, při ročním placení pojistného k této slevě přistupuje ještě 5 % sleva.

Pokud Vás nabídka pojištění zaujala a přejete si zpracovat konkrétní návrh pojištění, obraťte se na nás.

e-mail: finance@e-aukce.com

mob: +420 776 555 546

tel: +420 241 416 417

Váš tým NeutriCS, a. s. ve spolupráci s Kooperativa pojišťovna, a. s.

Štětkova 1638/18

140 00 Praha 4 Nusle