Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082282

dražba pozemků - podíl 1/32 v k.ú. Tetčiněves, obec Úštěk, okres Litoměřice

Úštěk, okres Litoměřice, kraj Ústecký
dražba pozemků - podíl 1/32 v k.ú. Tetčiněves, obec Úštěk, okres Litoměřice
Nejnižší podání
22 000 Kč
Datum Konání
11.05.2023 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
22 000 Kč33 000 Kč1 000 Kč8 000 Kč-
Dražené pozemky se nacházejí cca 50–500 m jihozápadně od okrajezastavěné části obce Tetčiněves. Jedná se o dva nesousedící soubory sousedícíchpozemků nepravidelných varů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jakozahrada, orná půda, trvalý travní porost, lesní pozemek a ostatní plocha ovýměře 51 029 m2. Pozemek parc. č. 51/2 je ohraničený dřevěnýmoplocením. Jedná se o předzahrádku. Pozemky parc. č. 2179, parc. č. 2165, parc.č. 2147, parc. č. 2148 a parc. č. 2265 jsou zemědělské. Přes pozemky parc. č.2165, parc. č. 2147 a parc. č. 2148 vede nadzemní vedení VN. Na pozemcích parc.č. 2149, parc. č. 2268, parc. č. 2232, parc. č. 2228 a parc. č. 2234 se nacházílistnatý lesní porost (olše) starý cca 98 let. Pozemky jsou svažité kjihovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. Kpozemkům je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č.2395, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(duzhnemx5skuoi42bhkodooz))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00082282/Velke/DR00082282~0tycr_1.jpg
obrázek 1/3
Thumbnail image for /(X(1)S(duzhnemx5skuoi42bhkodooz))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00082282/Velke/DR00082282~uxvl1_2.jpg
obrázek 2/3
Thumbnail image for /(X(1)S(duzhnemx5skuoi42bhkodooz))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00082282/Velke/DR00082282~6bocy_3.jpg
obrázek 3/3
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: