Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082049

dražba - motorové vozidlo AUDI A6 AVANT 2,5 TDi

dražba - motorové vozidlo AUDI A6 AVANT 2,5 TDi
Nejnižší podání
10 000 Kč
Datum Konání
19.04.2023 v 10:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
10 000 Kč30 000 Kč1 000 Kč--
Předmětem dražby je movitá věc: motorové vozidlo AUDI A6 AVANT, druh vozidla: osobní automobil  součástí movité věci je: 1x klíč od vozidla, osvědčení o registraci vozidla. Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje.Lhůta pro doplacení nejvyššího podání se stanoví na 7 kalendářních dnů, ode dne udělení příklepu.Nejvyšší podání zaplatí vydražitel složením hotovosti do pokladny soudního exekutora v sídle soudního exekutora nebo převodem na účet soudního exekutora vedený u ČSOB, a.s., č.ú. 257297911/0300, VS 95322.Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movité věci, případně jiného termínu prohlídky movité věci kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu na tel. čísle: 581 112 219.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(dyj5xr4go2f3zhq02a0ua0qa))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00082049/Velke/DR00082049~is9vl_1.jpg
obrázek 1/5
Thumbnail image for /(X(1)S(dyj5xr4go2f3zhq02a0ua0qa))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00082049/Velke/DR00082049~po50b_2.jpg
obrázek 2/5
Thumbnail image for /(X(1)S(dyj5xr4go2f3zhq02a0ua0qa))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00082049/Velke/DR00082049~0sjyj_3.jpg
obrázek 3/5
Thumbnail image for /(X(1)S(dyj5xr4go2f3zhq02a0ua0qa))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00082049/Velke/DR00082049~qpw3m_4.jpg
obrázek 4/5
Thumbnail image for /(X(1)S(dyj5xr4go2f3zhq02a0ua0qa))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00082049/Velke/DR00082049~cdkss_5.jpg
obrázek 5/5
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor

IČO: 03372537   DIČ: CZ
Otakara Březiny 229 , 790 01 Jeseník
Telefon 584 411 112

e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
dražba rodinného domu v obci Zlončice, okres Mělník
nejnižší podání: 6 493 334 Kč
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.