Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082780

dražba automobilu zn. Jaguár S-TYPE 4.2 V8 CCX

dražba automobilu zn. Jaguár S-TYPE 4.2 V8 CCX
Nejnižší podání
10 000 Kč
Datum Konání
27.03.2024 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
10 000 Kč30 000 Kč2 000 Kč--
Jedná se o osobní automobil včetně 1x klíče, technickéhoprůkazu, datum první registrace 25.09.2002.Možnostprohlídnout si dražené movité věci bude dne 20.03.2024 na adrese Exekutorskýúřad Jeseník,OtakaraBřeziny 229, Jeseník, a to v době od 9:00 hod. do 10:00 hod. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technickéhostavu movité věci, případně jiného termínu prohlídky movité věci kontaktujtezaměstnance exekutorského úřadu na tel. čísle: 581 112 219.Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitouvěc po zaplacení nejvyššího podání, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, ode dne doplacení nejvyššího podání, naadrese Exekutorský úřad Jeseník, Otakara Březiny 229, Jeseník.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082780/Velke/DR00082780~8fce7_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor

IČO: 03372537   DIČ: CZ
Otakara Březiny 229 , 790 01 Jeseník
Telefon 584 411 112

e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mgr. David Vybíral, soudní exekutor
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor
dražba budovy v obci Mikulášovice, okres Děčín
nejnižší podání: 315 000 Kč
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Exekutorský úřad Liberec
dražba pozemku v k.ú. Čechyně, okres Vyškov
nejnižší podání: 306 667 Kč
dražba garáže v obci Hostěradice, okres Znojmo
nejnižší podání: 120 000 Kč
dražba bytu 1+kk v Trutnově
nejnižší podání: 986 667 Kč
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
dražba bytu 2+1 v Chebu, okres Cheb
nejnižší podání: 882 000 Kč