Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082744

dražba rodinného domu - podíl 1/8 v obci Hlavečník, okres Pardubice

Hlavečník, okres Pardubice, kraj Pardubický
dražba rodinného domu - podíl 1/8 v obci Hlavečník, okres Pardubice
Nejnižší podání
81 500 Kč
Datum Konání
14.05.2024 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
81 500 Kč122 250 Kč1 000 Kč30 000 Kč-
Rodinný dům č.p. 44 se nachází vestřední části obce Hlavečník v okrese Pardubice. Nemovitost se skládá zněkolika objektů, obytná část, na kterou navazuje hospodářská část, vedlejšístavba (kolna, dílna), objekt bývalé prádelny a původní vedlejší stavba (vsoučasnosti využívaná k bydlení). Objekty jsou postaveny na pozemku parc. č.st. 1, k nemovitosti dále patří 2 studny (jedna je nefunkční), venkovní úpravy,trvalé porosty a pozemek parc. č. 2/1.Objektypo levé (východní) straně pozemku nejsou vedeny v Katastru nemovitostí, nebylydohledány žádné podklady, zda byla zkolaudovány. Rodinný dům – obytná část Jednáse o přízemní dům s nevyužitým půdním prostorem. V přízemí je veranda s WC,následuje chodba, kuchyň, 3 pokoje, koupelna a spíž. Půdní prostor jenevyužitý. Obvodová konstrukce domu je zděná ze smíšeného výplňového zdivatloušťky 750mm, základy jsou kamenné bez izolací proti zemní vlhkosti. Stropnad 1.NP je dřevěný s rovným podhledem. Střecha je sedlová s klasickým dřevěnýmkrovem a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou podstandardní. Vnitřníomítky jsou vápenné štukové, fasáda je břízolitová, místy poškozená. V koupelněje proveden obklad stěn keramickými obklady. Okna jsou dřevěná špaletová, dveředřevěné náplňové. Podlahy v domě jsou standardní betonové nebo prkenné skobercem, v jednom pokoji jsou dřevěné parkety, na verandě, v chodbě a vkoupelně je keramická dlažba. V domě je provedenrozvod vody (přípojka ze studny), kanalizace (napojeno do žumpy) a elektřiny(220 i 380V). Plynová přípojka není provedena. Teplá voda je připravovánaelektrickým boilerem, vytápění v domě bylo ústřední teplovodní s radiátory akotlem na tuhá paliva. V současné době je systém nefunkční, kotel je odstraněn.V pokojích jsou kamna na tuhá paliva. Původní stáří rodinnéhodomu nebylo zjištěno, odhaduji na cca 100 let. V průběhu let byly prováděnydrobné rekonstrukce, opravy a modernizace. Podle informace spolumajitelky došlok nadezdění a zvýšení konstrukce krovu a střechy. Stávající technický stav domuje však zhoršený.  Hospodářská část – navazuje naobytnou část domu, obvodová konstrukce je zděná ze smíšeného zdiva, stropstandardní rovný, střecha je sedlová s dřevěným krovem a taškovou krytinou.Klempířské konstrukce jsou zhoršené. Vnitřní omítky vápenné špatné, podlahabetonová hrubá. Jsou zde dřevěné schody do půdního prostoru, vedou sem dřevěnávrata. Rozvod elektřiny je nefunkční. Stáří je stejné jako u obytné části tj.cca 100 let, technický stav je špatný.  Vedlejší stavba – kolna, dílna –jedná se o samostatně stojící stavbu na pozemku v blízkosti hospodářské části.Obvodová konstrukce je zděná z cihelného zdiva, strop standardní rovný, střechaje pultová s mírným sklonem a krytinou s osinkocementovými vlnitými deskami.Klempířské konstrukce nejsou provedeny. Vnitřní omítky vápenné štukové,venkovní omítka je pouze částečně, podlaha je betonová. Do stavby vedou dřevěnávrata a dřevěné okno. Rozvod elektřiny je nefunkční. Stáří je odhadováno na 60let, technický stav je špatný.  Vedlejší stavba – bývalá prádelna –jedná se o samostatně stojící stavbu v levé zadní části pozemku. Obvodovákonstrukce je zděná z cihelného zdiva tloušťky 40cm, strop standardní rovný (včásti půdorysu), střecha je sedlová s dřevěným krovem a taškovou krytinou.Klempířské konstrukce jsou částečně provedeny, jsou však ve špatném stavu.Vnitřní omítky vápenné štukové, venkovní omítka je pouze částečně, podlaha jebetonová s keramickou dlažbou. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře dřevěnénáplňové. V objektu je proveden rozvod vody, kanalizace a elektřiny, jehofunkčnost nebylo možné ověřit. Stáří je odhadováno na 60 let, technický stav jezhoršený až špatný.  Obytná část 2 – bývalá prádelna –jedná se o samostatně stojící stavbu v levé přední části pozemku. Stavba jepodsklepená (sklep nebyl zpřístupněn), má využité přízemí a nevyužitý půdníprostor. V přízemí je veranda, chodba, komora, kuchyň a pokoj. Obvodová konstrukceje zděná z cihelného zdiva, strop standardní rovný, střecha je sedlová sdřevěným krovem a osinkocementovými šablonami. Klempířské konstrukce jsouprovedeny, vnitřní omítky vápenné štukové, venkovní omítka je břízolitová,podlaha je betonová s PVC a prkenná, na verandě je keramická dlažba. Okna jsoudřevěná špaletová, dveře dřevěné náplňové. V objektu je proveden rozvod vody,kanalizace a elektřiny. Vytápění je kamny na tuhá paliva (rozvod ÚT s radiátoryje nefunkční). Stáří je odhadováno na 80 let, technický stav je zhoršený.  Příslušenství: 1x Studna kopanánezjištěné hloubky + elektrické čerpadlo 1x Studna kopanánefunkční Venkovní úpravy přípojky inženýrskýchsítí (voda ze studny, kanalizace do žumpy, elektřina) zpevněné plochy, vrata,vrátka, oplocení
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082744/Velke/DR00082744~f9n1y_1.jpg
obrázek 1/2
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082744/Velke/DR00082744~isg0e_2.jpg
obrázek 2/2
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: