Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082754

dražba rekreační chaty v k.ú. Strážky u Habrovic a podílu pozemku v k.ú. Habrovice, okres Ústí nad Labem

Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem, kraj Ústecký
dražba rekreační chaty v k.ú. Strážky u Habrovic a podílu pozemku v k.ú. Habrovice, okres Ústí nad Labem
Nejnižší podání
60 400 Kč
Datum Konání
16.05.2024 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
60 400 Kč90 600 Kč1 000 Kč15 000 Kč-
LV 207Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemnímpodlažím. Konstrukce budovy je smíšená (zdivo/dřevo) a její stavebně -technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Fasáda chaty není zateplená.Chata není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechovýchšablon a částečně také z lepenky. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířskékonstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Oknachaty jsou dřevěná. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné cestěnacházející se na pozemku parc. č. 270/11, který je ve vlastnictví paní AlenyDoležalové.Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojkuelektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.Na pozemku parc. č. 270/3 stojí stavba rekreační chaty č.e. 9134.Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří ocelkové výměře 31 m2. Pozemek není předmětem ocenění. Pozemek je vevlastnictví cizího vlastníka.LV 320Oceňovaný pozemek parc. č. 324/6 nacházející se na jižním okrajizastavěné části obce Strážky. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru.V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 950 m2.Pozemek není v terénu blíže ohraničený a je součástí okolního lesního porostu.Na pozemku se nacházejí listnaté porosty. Nejedná se o hospodářský les. V doběoceňování byl pozemek využívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející sena pozemku parc. č. 86, který je ve vlastnictví města Ústí nad Labem.V územním plánu je pozemek vedený jako plocha smíšenéhonezastavěného území - lesnické.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082754/Velke/DR00082754~4bl82_1.jpg
obrázek 1/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082754/Velke/DR00082754~2l7wp_2.jpg
obrázek 2/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082754/Velke/DR00082754~g22s3_3.jpg
obrázek 3/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082754/Velke/DR00082754~x5ijy_4.jpg
obrázek 4/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082754/Velke/DR00082754~6gr19_5.jpg
obrázek 5/5
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: