Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082760

DRAŽBA 5360/12 - Podíl 1/4 orné půdy v obci a kú Moravský Písek, okres Hodonín

Moravský Písek, okres Hodonín, kraj Jihomoravský
DRAŽBA 5360/12 - Podíl 1/4 orné půdy v obci a kú Moravský Písek, okres Hodonín
Nejnižší podání
22 667 Kč
Datum Konání
06.03.2024 v 10:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
22 667 Kč34 000 Kč1 000 Kč3 000 Kč-
Spoluvlastnickýpodíl velikosti 1/4 ve vlastnictví povinnéhoZahájeníelektronické dražby: dne 06.03.2024 v 10:00 hodinPozemekparc. č. 4830 o výměře 1457 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda.Pozemek je v současnosti využíván k zemědělské činnosti. Část pozemku o výměřeasi 500 m2 je dle územního plánu regulována jako plochy zemědělské a zbývajícíčást pozemku o výměře 957 m2 je územním plánem regulována jako navrhovanéplochy pro dopravní infrastrukturu, konkrétně jde o plánovanou rychlostnísilnicí R55. Pozemek se nachází v nezastavěném území, v severním okraji obce,kde přímo navazuje na areál bývalého zemědělského družstva.Pozemekparc. č. 4948 o výměře 1085 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda.Pozemek je v současnosti využíván k zemědělské činnosti. Část pozemku o výměřeasi 500 m2 je dle územního plánu regulována jako plochy zemědělské, částpozemku o výměře asi 50 m2 je územním plánem regulována jako navrhované plochypro technickou infrastrukturu – energetika a poslední část pozemku o výměře asi535 m2 je územním plánem regulována jako navrhované plochy pro smíšenou výrobu.Pozemek se nachází v nezastavěném území, v severním okraji obce, kde přímonavazuje na areál bývalého zemědělského družstva a obytnou zástavbu. Napozemcích parc. č. 4830 a 4948 vázne věcné břemeno - zdržet se budování staveb,vysazování trvalých porostů z důvodu uložení vodovodního potrubí ve prospěchVodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 69511 Hodonín, Českárepublika, RČ/IČO: 49454544. Věcné břemeno vylučuje zřízení staveb, tudížpředevším pozemek parc. č. 4948 může v plochách smíšené výroby sloužit pouzejako manipulační plochy.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082760/Velke/DR00082760~bplg0_1.jpg
obrázek 1/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082760/Velke/DR00082760~5mxt0_2.jpg
obrázek 2/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082760/Velke/DR00082760~kt3ss_3.jpg
obrázek 3/3
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.