Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082834

Dražba podílů na zemědělských pozemcích v obci Rychnovek, okres Náchod

Rychnovek, okres Náchod, kraj Královéhradecký
Dražba podílů na zemědělských pozemcích v obci Rychnovek, okres Náchod
Nejnižší podání
4 534 Kč
Datum Konání
30.04.2024 v 13:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
4 534 Kč6 800 Kč1 000 Kč2 000 Kč-
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/45 k pozemku parc.č. 233 - ostatní plocha, o výměře 1.790 m2, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/24 k pozemku parc.č. 133/10 - orná půda, o výměře 1.370 m2, a pozemku parc.č. parc.č. 156/32 - orná půda, o výměře 1.648 m2, a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/51 k pozemku parc.č. 156/33 - orná půda, o výměře 1.207 m2, pozemku parc.č. 156/39 - orná půda, o výměře 852 m2, a pozemku parc.č. 156/55 - orná půda, o výměře 25 m2, vše v k.ú. Doubravice u České Skalice, obec Rychnovek, okres Náchod. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082834/Velke/DR00082834~8ps4g_1.jpg
obrázek 1/10
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082834/Velke/DR00082834~7aaf9_2.jpg
obrázek 2/10
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082834/Velke/DR00082834~dfbja_3.jpg
obrázek 3/10
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082834/Velke/DR00082834~cwnod_4.jpg
obrázek 4/10
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082834/Velke/DR00082834~cwnod_5.jpg
obrázek 5/10
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082834/Velke/DR00082834~qwnhs_6.jpg
obrázek 6/10
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082834/Velke/DR00082834~mhf7s_7.jpg
obrázek 7/10
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082834/Velke/DR00082834~y4u35_8.jpg
obrázek 8/10
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082834/Velke/DR00082834~4mmeh_9.jpg
obrázek 9/10
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082834/Velke/DR00082834~sy9p1_10.jpg
obrázek 10/10
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor

IČO: 72043202   DIČ: CZ7803135681
Masarykovo nám. 4/44, 789 01 Zábřeh
Telefon 583 550 263  Fax 583 411 350
www.exekucesumperk.cz/
e-mail: drazby@exekucesumperk.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: