Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082884

UHRAZENO Dražba pozemků v obci Vilice, okres Tábor

Vilice, okres Tábor, kraj Jihočeský
UHRAZENO Dražba pozemků v obci Vilice, okres Tábor
Nejnižší podání
1 646 000 Kč
Datum Konání
29.05.2024 v 13:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
1 646 000 Kč2 469 000 Kč5 000 Kč200 000 Kč-
Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku parc.č. 100 - orná půda, o výměře 5.012 m2, parc.č. 103/1 - orná půda, o výměře 9.137 m2, parc.č. 104 - orná půda, o výměře 4.310 m2, parc.č. 108/2 - orná půda, o výměře 5.080 m2, parc.č. 162 - orná půda, o výměře 5.108 m2, parc.č. 164 - orná půda, o výměře 4.330 m2, parc.č. 197 - orná půda, o výměře 2.404 m2, parc.č. 996 - trvalý travní porost, o výměře 2.348 m2, parc.č. 1000 - orná půda, o výměře 5.854 m2, parc.č. 1023 - trvalý travní porost. o výměře 3.292 m2, parc.č. 1027/1 - trvalý travní porost, o výměře 819 m2, parc.č. 1048/1 - trvalý travní porost, o výměře 680 m2, parc.č. 1048/2 - vodní plocha, o výměře 452 m2, parc.č. 1048/3 - trvalý travní porost, o výměře 1.173 m2, parc.č. 1049 - trvalý travní porost, o výměře 913 m2, parc.č. 1064 - orná půda, o výměře 3.621 m2, a parc.č. 1219 - trvalý travní porost, o výměře 8.783 m2, vše v k.ú. a obci Vilice, okres Tábor.Pozemky parc.č. 100, parc.č. 103/1, parc.č. 104, parc.č. 108/2, parc.č. 162 a parc.č. 164 jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci a přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází trasa nadzemního vedení.Pozemek parc.č. 197 je situován v jihozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.Pozemky parc.č. 996 a parc.č. 1000 jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.Pozemky parc.č. 1048/1, parc.č. 1048/2, parc.č. 1048/3 a parc.č. 1049 jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů.Pozemky parc.č. 1049 a parc.č. 1048/3 jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází stromoví.Pozemky parc.č. 1023, parc.č. 1027/1 a parc.č. 1219 jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází stromoví.Pozemek parc.č. 1064 je situován ve východní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082884/Velke/DR00082884~xehlo_1.jpg
obrázek 1/13
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082884/Velke/DR00082884~jgytq_2.jpg
obrázek 2/13
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082884/Velke/DR00082884~epc2o_3.jpg
obrázek 3/13
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082884/Velke/DR00082884~epc2o_4.jpg
obrázek 4/13
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082884/Velke/DR00082884~safh0_5.jpg
obrázek 5/13
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082884/Velke/DR00082884~nq8gp_6.jpg
obrázek 6/13
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082884/Velke/DR00082884~roopg_7.jpg
obrázek 7/13
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082884/Velke/DR00082884~jpocd_8.jpg
obrázek 8/13
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082884/Velke/DR00082884~pexld_9.jpg
obrázek 9/13
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082884/Velke/DR00082884~6kot8_10.jpg
obrázek 10/13
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082884/Velke/DR00082884~k7ire_11.jpg
obrázek 11/13
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082884/Velke/DR00082884~1e809_12.jpg
obrázek 12/13
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082884/Velke/DR00082884~e30oj_13.jpg
obrázek 13/13
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor

IČO: 72043202   DIČ: CZ7803135681
Masarykovo nám. 4/44, 789 01 Zábřeh
Telefon 583 550 263  Fax 583 411 350
www.exekucesumperk.cz/
e-mail: drazby@exekucesumperk.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: