Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082049

dražba - motorové vozidlo AUDI A6 AVANT 2,5 TDi

dražba - motorové vozidlo AUDI A6 AVANT 2,5 TDi
Nejnižší podání
10 000 Kč
Datum Konání
01.02.2023 v 10:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
10 000 Kč30 000 Kč1 000 Kč--
Předmětem dražby je movitá věc: motorové vozidlo AUDI A6 AVANT, druh vozidla: osobní automobil  součástí movité věci je: 1x klíč od vozidla, osvědčení o registraci vozidla. Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje.Lhůta pro doplacení nejvyššího podání se stanoví na 7 kalendářních dnů, ode dne udělení příklepu.Nejvyšší podání zaplatí vydražitel složením hotovosti do pokladny soudního exekutora v sídle soudního exekutora nebo převodem na účet soudního exekutora vedený u ČSOB, a.s., č.ú. 257297911/0300, VS 95322.Možnost prohlídnout si dražené movité věci bude dne 25.01.2023 na adrese Autoelektroservis, Jan Denk, Skladová 25, Plzeň 326 00, a to v době od 11:00 hod. do 11:30 hod.Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movité věci, případně jiného termínu prohlídky movité věci kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu na tel. čísle: 581 112 219.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(rcmucafdddsg2bkv5fhels1d))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00082049/Velke/DR00082049~is9vl_1.jpg
obrázek 1/5
Thumbnail image for /(X(1)S(rcmucafdddsg2bkv5fhels1d))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00082049/Velke/DR00082049~po50b_2.jpg
obrázek 2/5
Thumbnail image for /(X(1)S(rcmucafdddsg2bkv5fhels1d))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00082049/Velke/DR00082049~0sjyj_3.jpg
obrázek 3/5
Thumbnail image for /(X(1)S(rcmucafdddsg2bkv5fhels1d))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00082049/Velke/DR00082049~qpw3m_4.jpg
obrázek 4/5
Thumbnail image for /(X(1)S(rcmucafdddsg2bkv5fhels1d))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00082049/Velke/DR00082049~cdkss_5.jpg
obrázek 5/5
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor

IČO: 03372537   DIČ: CZ
Otakara Březiny 229 , 790 01 Jeseník
Telefon 584 411 112

e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Exekutorský úřad Liberec
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
dražba rodinného domu v České Kamenici, okres Děčín
nejnižší podání: 2 920 000 Kč
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.