Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082911

120 EX 6869/21-211 podíl 1/24 pozemků v k.ú. Služátky, okres Havlíčkův Brod

Služátky, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina
Nejnižší podání
17 300 Kč
Datum Konání
10.07.2024 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
17 300 Kč26 000 Kč1 000 Kč5 000 Kč-
Jedná se o podíl 1/24 pozemků v k.ú. Služátky, okres Havlíčkův Brod. Pozemek p.č. 189 je situován vjihovýchodní části katastrálního území a s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělskyobdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelnéhocharakteru. Pozemky p.č. 203/6, p.č. 203/7 a p.č. 210 se nachází v jihovýchodní části katastrálního území atvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávanéa jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.Pozemek p.č. 255 je situován v severovýchodní části katastrálního území a s přístupem po nezpevněnýchpozemcích. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky p.č. 295/21, p.č.309/2 a p.č. 600/1 se nachází v okrajové části zastavěného území obce, netvoří jednotný funkční celek a jsoupřístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 543 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví:Obec Služátky, č.p. 8, 582 91 Služátky. Pozemek p.č. 600/1 je dále přístupný přes pozemek p.č. 303, který jetaké předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástízemědělských honů. Na části pozemku p.č. 600/1 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
Poslat emailem na adresu
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Mika Dalimil JUDr. LL.M.

IČO: 71238573   DIČ: CZ7311195782
Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy
Telefon 376 310 088  Fax 376 310 086
www.euk.cz
e-mail: podatelna@euk.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
dražba pozemků - podíl 1/8 v k.ú. Praha-Zbraslav
nejnižší podání: 57 420 Kč
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor