Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082947

Opakovaná dražba pozemků v obci Příbor, okres Nový Jičín

Příbor, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský
Opakovaná dražba pozemků v obci Příbor, okres Nový Jičín
Nejnižší podání
922 415 Kč
Datum Konání
17.10.2024 v 13:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
922 415 Kč1 844 830 Kč5 000 Kč300 000 Kč-
Jedná se o opakovanou dražbu nemovitých věcí, a to pozemku parc.č. 2533 - trvalý travní porost, o výměře 288 m2, parc.č. 2550 - orná půda, o výměře 918 m2, parc.č. 2638/7 - orná půda, o výměře 1.669 m2, parc.č. 2638/9 - orná půda, o výměře 370 m2, a parc.č. 2532/2 - lesní pozemek, o výměře 298 m2, vše v k.ú. a obci Příbor, okres Nový Jičín.Pozemek parc.č. 2533 je situován v jižní části katastrálního území, v okrajové, zastavěné části města, v rovinném terénu s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci. Pozemek je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu města je pozemek zahrnut v plochách jako: „SN - smíšené nezastavěného území“.Pozemky parc.č. 2550, parc.č. 2638/7 a parc.č. 2368/9 jsou situovány v okrajové, zastavěné části města, v rovinném terénu a tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu města jsou pozemky zahrnuty v návrhových plochách jako: „SV - smíšené výrobní“.Pozemek parc.č. 2532/2 se nachází jižně od města s přímou návazností na místní komunikaci. Jedná se o les hospodářský a se způsobem ochrany jako pozemek určený k plnění funkcí lesa a chrněné ložiskové území.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082947/Velke/DR00082947~633a3_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor

IČO: 72043202   DIČ: CZ7803135681
Masarykovo nám. 4/44, 789 01 Zábřeh
Telefon 583 550 263  Fax 583 411 350
www.exekucesumperk.cz/
e-mail: drazby@exekucesumperk.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
dražba pozemků - podíl 1/8 v k.ú. Praha-Zbraslav
nejnižší podání: 57 420 Kč