Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082780

dražba automobilu zn. Jaguár S-TYPE 4.2 V8 CCX

dražba automobilu zn. Jaguár S-TYPE 4.2 V8 CCX
Nejnižší podání
10 000 Kč
Datum Konání
27.03.2024 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
10 000 Kč30 000 Kč2 000 Kč--
Jedná se o osobní automobil včetně 1x klíče, technickéhoprůkazu, datum první registrace 25.09.2002.Možnostprohlídnout si dražené movité věci bude dne 20.03.2024 na adrese Exekutorskýúřad Jeseník,OtakaraBřeziny 229, Jeseník, a to v době od 9:00 hod. do 10:00 hod. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technickéhostavu movité věci, případně jiného termínu prohlídky movité věci kontaktujtezaměstnance exekutorského úřadu na tel. čísle: 581 112 219.Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitouvěc po zaplacení nejvyššího podání, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, ode dne doplacení nejvyššího podání, naadrese Exekutorský úřad Jeseník, Otakara Březiny 229, Jeseník.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082780/Velke/DR00082780~8fce7_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor

IČO: 03372537   DIČ: CZ
Otakara Březiny 229 , 790 01 Jeseník
Telefon 584 411 112

e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mgr. David Vybíral, soudní exekutor
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Exekutorský úřad Liberec
dražba pozemku v k.ú. Čechyně, okres Vyškov
nejnižší podání: 306 667 Kč
dražba garáže v obci Hostěradice, okres Znojmo
nejnižší podání: 120 000 Kč
dražba bytu 1+kk v Trutnově
nejnižší podání: 986 667 Kč
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
dražba bytu 2+1 v Chebu, okres Cheb
nejnižší podání: 882 000 Kč
JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor
dražba budovy v obci Mikulášovice, okres Děčín
nejnižší podání: 315 000 Kč