Prodej majetku dražbou

Naše společnost Vám nově nabízí možnost prodeje Vašeho majetku elektronickou dražbou. Tento způsob prodeje má mnoho výhod oproti běžným způsobům prodeje majetku. Podívejme se, jak vše funguje.

Je skutečně prodej dražbou rychlejší a bezpečnější než prostřednictvím realitní kanceláře nebo přímým prodejem?

Při prodeji nemovitosti realitní kanceláří musí vlastník nemovitosti uzavřít, kromě provizní smlouvy, také kupní smlouvu na prodej nemovitosti. Převod vlastnictví nastává až zápisem do katastru nemovitostí. Při prodeji dražbou se žádná smlouva mezi prodávajícím (navrhovatelem dražby) a kupujícím (vydražitelem) neuzavírá. Přechod vlastnictví není vázán na zápis do katastru nemovitostí, dochází k němu ze zákona přímo příklepem. Po uplynutí tříměsíční lhůty pro podání žaloby na neplatnost dražby je přechod vlastnictví nezvratný, kde tuto žalobu nemůže podat vydražitel.

Jakou nemovitost prodávat dražbou či aukcí?

Elektronickou dražbou či aukcí lze prodávat jakékoliv nemovitosti, protože i prodej "malých" nemovitostí je možné realizovat za nízké náklady. Výhodou je, pokud je stanovena nižší vyvolávací cena, protože potom lze na dražbě či aukci dosáhnout licitací nejvyšší cenu, a to díky většímu počtu účastníků dražby nebo aukce. Totiž vždy je základním předpokladem úspěšného prodeje přilákat na dražbu či aukci co největší počet účastníků.

Jak mohu kontrolovat prodej nemovitosti dražbou nebo aukcí?

Navrhovatel dražby si sám smluvně stanoví nejnižší podání (vyvolávací cenu) a má právo až do okamžiku zahájení dražby od dražby upustit. Protože předpokládáme elektronickou dražbu, jsou vyloučeny jakékoliv úmluvy dražitelů. Navrhovatel dražby může být informován před zahájením elektronické dražby o počtu dražitelů, kde např. v případě jediného dražitele je možné od dražby upustit. V případě aukce je možností daleko víc.

Jak se dosáhne dražbou či aukcí maximální cena?

Základním předpokladem je dražit elektronicky. V případě aukce je třeba pečlivě připravit podmínky provedení aukce (aukční řád a aukční vyhlášku). Na aukci je možné využít i tzv. limitní cenu, která pokud není dosažena na aukci, licitátor neudělí příklep vítězi aukce. Účastníci na dražbě či aukci činí svá podání (draží licitací), které musí být vždy vyšší oproti minulému podání o tzv. minimální příhoz. První podání musí být učiněno alespoň na úrovni tzv. nejnižšího podání (vyvolávací ceny). Účastníkovi, který učinil nejvyšší podání na dražbě, licitátor udělí příklep a pokud vydražitel v dané lhůtě stanovené vlastníkem nemovitosti uhradí cenu dosaženou vydražením, stává se vydražitel vlastníkem nemovitosti zpětně k okamžiku příklepu. V aukci je možné stanovit i další podmínky udělení příklepu.

Jako významnou výhodu dražby je daňová úleva!

Při prodeji dražbou platí daň z převodu nemovitosti ve výši 4% z ceny dosažené vydražením vždy vydražitel - kupující, a to z ceny dosažené vydražením. Při klasickému prodeji daň z převodu nemovitosti platí vlastník – prodávající z odhadní či kupní ceny, podle toho, která je vyšší. Pokud navíc je obvyklá sazba realitních kanceláří 5%, náklady na klasický prodej nemovitosti pro prodávajícího je 9% z prodejní či odhadní ceny. V případě, že dražebník zpeněží nemovitost za 5%, potom prodávající ušetří 4% z prodejní ceny, což představuje úsporu minimálně v desítkách ne-li stovkách tisíců Kč.

Pro bližší informace se na nás obraťte:

e-mail:  drazby@e-aukce.com

mob:     +420 776 555 546

tel:         +420 241 416 417

Váš tým NeutriCS, a. s.

NeutriCS, a. s.

Štětkova 1638/18

140 00 Prha 4 Nusle

Mika Dalimil JUDr. LL.M.
120  EX 2797/06-267 byt 2+1 v Třemošné, okres Plzeň-sever
nejnižší podání: 1 996 000 Kč
120 EX 32482/12 - pozemky v obci Lančov, okres Znojmo
nejnižší podání: 18 000 Kč
120 EX 3764/21-415 byt 3+1 v Chomutově
nejnižší podání: 677 300 Kč
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.