Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082114

Dražba pozemků - podíl 1/12, k.ú. Hranice u Aše, okres Cheb

Hranice, okres Cheb, kraj Karlovarský
Dražba pozemků - podíl 1/12, k.ú. Hranice u Aše, okres Cheb
Nejnižší podání
6 000 Kč
Datum Konání
01.02.2024 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
6 000 Kč12 000 Kč1 000 Kč2 000 Kč-
Dražené pozemky se nacházejí na západním okraji zastavěné částiměsta Hranice. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelnýchtvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost aostatní plocha o výměře 1 134 m2. Soubor pozemků jen a severnístraně ohraničený nezpevněnou cestou, která se částečně nachází i na pozemkuparc. č. 2654/3. Na ostatních travnatých pozemcích se nacházejí listnatéporosty. V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkůmvede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3777/1, který je vevlastnictví města Hranice.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082114/Velke/DR00082114~xr03c_1.jpg
obrázek 1/2
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082114/Velke/DR00082114~c2x93_2.jpg
obrázek 2/2
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: