Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082761

dražba pozemků - podíl 1/3 v k.ú. Bučovice, okres Vyškov

Bučovice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský
dražba pozemků - podíl 1/3 v k.ú. Bučovice, okres Vyškov
Nejnižší podání
54 934 Kč
Datum Konání
23.05.2024 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
54 934 Kč82 400 Kč1 000 Kč10 000 Kč-
Dražené pozemky se nacházejí cca 1,2 km jihozápadně od okrajezastavěné části města Bučovice. Jedná se o soubor sousedících zemědělskýchpozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jakoostatní plocha, vodní plocha a orná půda o výměře 12 405 m2. Souborpozemků je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou a na východní azápadní straně listnatými porosty. Na pozemcích parc. č. 2668/5, parc. č.2668/8 a parc. č. 2671/46 se nacházejí listnaté a keřové porosty. Na pozemkuparc. č. 2730/17 se nachází koryto místního potoka. Ostatní pozemky jsouzemědělské. Pozemky jsou svažité k severovýchodní straně. V době oceňování bylypozemky částečně využívané. K pozemkům vede nezpevněná příjezdová cestanacházející se na pozemcích cizích vlastníků. Pozemky se nacházejí v Přírodním parku Ždánický les. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsouzohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny vcelkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna. Ve věci případné existence nájemnísmlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tutožádost nebylo do dne zpracování posudku reagováno.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082761/Velke/DR00082761~qujsb_1.jpg
obrázek 1/2
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082761/Velke/DR00082761~v6wcw_2.jpg
obrázek 2/2
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: