Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082771

dražba bytu - podíl 1/3 v Praze - Strašnicích

Praha, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha
dražba bytu - podíl 1/3 v Praze - Strašnicích
Nejnižší podání
690 000 Kč
Datum Konání
28.05.2024 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
690 000 Kč1 035 000 Kč1 000 Kč250 000 Kč-
Dražená jednotka č. 2191/12 se nachází vbudově č.p. 2191 v 5. NP. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Užitná plochajednotky je 41,5 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopieprohlášení vlastníka.  Jedná se o řadový, krajní, bytový dům panelovékonstrukce s jedním číslem popisným. Dům je pravděpodobně založen nazákladových roštech. Budova má 7 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky,sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 22 jednotek.Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy jeplochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsouhliníkové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektuje dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.Parkování je možné v omezeném množství před domem. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojenana veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možnéověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.  Na pozemku parc. č. 4024/7 stojí bytový dům sč.p. 2191. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jakozastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 260 m2. Pozemky parc. č.4022/6 (ostatní plocha), parc. č. 4022/7 (ostatní plocha), parc. č. 4022/8(ostatní plocha) a parc. č. 4022/9 (ostatní plocha) navazují na stavebnípozemek parc. č. 4024/7 a tvoří s ním jeden funkční celek. Pozemky jsou vpodílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsoupřístupné přes pozemky parc. č. 4022/4 a parc. č. 4025/2 ve vlastnickém právuhlavního města Praha. Více informací ve znaleckém posudku.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082771/Velke/DR00082771~fpl2y_1.jpg
obrázek 1/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082771/Velke/DR00082771~fpl2y_2.jpg
obrázek 2/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082771/Velke/DR00082771~0kj0s_3.jpg
obrázek 3/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082771/Velke/DR00082771~uccnx_4.jpg
obrázek 4/4
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: