Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082833

dražba 1/4 pozemků v k.ú. Šitbořice, okres Břeclav

Šitbořice, okres Břeclav, kraj Jihomoravský
dražba 1/4 pozemků v k.ú. Šitbořice, okres Břeclav
Nejnižší podání
10 000 Kč
Datum Konání
24.04.2024 v 10:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
10 000 Kč15 000 Kč2 000 Kč5 000 Kč-
Jedná se o 1/4 pozemků v k.ú. Šitbořice, okresBřeclav. Oceňované pozemky se nacházejí cca 750 - 1200 m východně od okrajezastavěné části obce Šitbořice. Jedná se o soubor sousedících zemědělských apřírodních pozemků dohromady tvořící úzký pás. Soubor pozemků je na východnístraně ohraničený nezpevněnou cestou a na západní straně ornou půdou. V územnímplánu jsou pozemky parc. č. 5998, parc. č. 5999 a parc. č. 6000 vedené jakoplocha přírodní. Pozemky parc. č. 6001 a parc. č. 6002 jsou vedené jako plocha zemědělská.Přes pozemek parc. č. 6002 vede územní rezerva pro koridor technickéinfrastruktury. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemkuparc. č. 5901/1, který je ve vlastnictví obce Šitbořice.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082833/Velke/DR00082833~vrk67_1.jpg
obrázek 1/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082833/Velke/DR00082833~7vrwk_2.jpg
obrázek 2/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082833/Velke/DR00082833~avib5_3.jpg
obrázek 3/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082833/Velke/DR00082833~38or2_4.jpg
obrázek 4/4
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor

IČO: 03372537   DIČ: CZ
Otakara Březiny 229 , 790 01 Jeseník
Telefon 584 411 112

e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: